Onveilige thuissituaties en psychische hulp

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme invloed op ons leven. Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de spanningen thuis flink oplopen. Of door deze bijzondere situatie kunt u meer last hebben van psychische problemen. Er zijn verschillende plekken waar u terecht kunt.

                                                                    

Veilig Thuis

In deze tijd is het belangrijk om extra aandacht te hebben bij vermoedens van huiselijk geweld. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Let op signalen, ga in gesprek of vraag om advies en hulp als je je zorgen maakt. Gaat het niet goed in je eigen gezin? Of ben je zelf slachtoffer? Dan kun je Veilig Thuis bellen op 0800-2000. Het is ook mogelijk om via de website van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant te chatten. Bel bij direct gevaar altijd 112.

Crisis met een kind

Spanningen thuis kunnen soms ineens hoog oplopen. Speelt er een crisis met een kind of een gezin waardoor meteen actie nodig is? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de crisisdienst SpoedvoorJeugd via telefoonnummer 088 - 0666 999.

Meldpunt psychische zorg

Door veel thuis te blijven kunnen structuur en ritme wegvallen. Ook kan de onzekere situatie voor stress zorgen. Met als gevolg dat mensen (meer) last krijgen van psychische problemen. Open hier de folder 'Omgaan met stressreacties tijdens isolatie en quarantaine' (PDF) van ARC Kenniscentrum. 

Soms leidt iemands psychische aandoening ertoe dat zijn gedrag nadelig is voor zichzelf of anderen. Daar kan diegene zelf vaak helemaal niets aan doen.

Denkt u dat iemand (verplichte) ggz zorg nodig heeft? Maak, eventueel anoniem, een melding bij de gemeente via 14 0492, optie 2. Is er sprake van een directe crisis? Dan belt u niet het meldpunt, maar 112.

Uw Reactie
Uw Reactie