• Stad
  • onderscheidingen

Onderscheidingen

Kent u iemand die veel voor de gemeente Helmond heeft gedaan? En hiervoor een onderscheiding verdient? Dan kunt u een verzoek indienen. In Helmond kennen we vier gemeentelijke onderscheidingen:

  • Het ereburgerschap: Kan worden toegekend wanneer iemand als inwoner van Helmond gedurende lange tijd de gemeente Helmond en haar inwoners op een uitzonderlijke wijze heeft gediend.
  • De stadspenning: Kan worden toegekend wanneer sprake is van (een) activiteit(en) waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend, individueel of in georganiseerd verband. Ook bijvoorbeeld verenigingen kunnen dus voor deze onderscheiding in aanmerking komen. Dat geldt ook voor personen die beroepsmatig actief zijn.
  • De vrijwilligerspenning: Kan worden toegekend aan personen - ook niet-inwoners van Helmond - die gedurende een lange reeks van jaren - in principe minimaal 25 jaar - belangeloos maatschappelijk actief zijn geweest bij een of meer instellingen in Helmond.
  • Het Jeugdlintje: Kan worden toegekend aan jeugdigen van 6-18 jaar –inwoners van Helmond- die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de stad of (één van) haar inwoners. Lees meer informatie en hoe u een jeugdlintje aanvraagt op de pagina over jeugdlintjes.

Aanvragen

U schrijft een brief waarin u aangeeft wie er wordt voorgesteld, wat de reden is voor het voorstel en wat de gewenste datum van uitreiking is. Verder voegt u een compleet overzicht bij van de bijzondere verdiensten.

U kunt uw voorstel sturen naar:
Burgemeester en wethouders
Postbus 950
5700 AZ Helmond

Kent u iemand die een koninklijk lintje verdient?

Koninklijke onderscheidingen zijn vooral bedoeld om mensen te bedanken voor hun bijdrage aan de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt op de landelijke website voor Koninklijke Onderscheidingen een aanvraag doen. Als u het formulier invult, vult u op de laatste pagina bij 'e-mailadres gemeente' het algemene e-mailadres van de gemeente Helmond in: gemeente@helmond.nl.

Lukt het niet om het formulier digitaal te versturen, dan kunt u het formulier als PDF of Word-document van bovenstaande website downloaden en per post naar de Burgemeester versturen:
De Burgemeester van Helmond
Postbus 950
5700 AZ Helmond

Behandeltermijn

Aanvragen voor de jaarlijkse lintjesregen op Koningsdag moeten uiterlijk op 1 juli van het voorafgaande jaar worden ingediend. Aanvragen voor een koninklijke onderscheiding op een ander moment vragen een behandeltermijn van minimaal 6 maanden.

Uw Reactie
Uw Reactie