• Stad
  • onderscheidingen

Onderscheidingen

Welkom op de pagina waar u een onderscheiding aanvraagt! Via deze pagina dient u een verzoek in voor een onderscheiding óf een koninklijk lintje. Ook kunt u onderaan de pagina de lintjesregen van dit én voorgaande jaren bekijken.

Kent u iemand die een koninklijk lintje verdient?

Aanvragen voor een koninklijke onderscheiding dienen uiterlijk op 1 juli van het voorafgaande jaar worden ingediend. Aanvragen op een ander moment, vragen een behandeltermijn van minimaal 6 maanden.

Koninklijke onderscheidingen zijn vooral bedoeld om mensen te bedanken voor hun bijdrage aan de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt op de landelijke website voor Koninklijke Onderscheidingen een aanvraag doen. In het formulier vult u op de laatste pagina bij 'E-mailadres gemeente', het algemene e-mailadres van de gemeente Helmond in: gemeente@helmond.nl.

Lukt het niet om het formulier digitaal te versturen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met mevrouw Aarts, medewerkster Kabinet van de burgemeester, via telefoonnummer 0492-587145.

Welke soorten gemeentelijke onderscheidingen zijn er?

In Helmond kennen we vier gemeentelijke onderscheidingen:

  • Het ereburgerschap: Kan worden toegekend wanneer iemand als inwoner van Helmond gedurende lange tijd de gemeente Helmond en haar inwoners op een uitzonderlijke wijze heeft gediend.
  • De stadspenning: Kan worden toegekend wanneer er sprake is van (een) activiteit(en) waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend, individueel of in georganiseerd verband. Ook bijvoorbeeld verenigingen kunnen dus voor deze onderscheiding in aanmerking komen. Dat geldt ook voor personen die beroepsmatig actief zijn.
  • De vrijwilligerspenning: Kan worden toegekend aan personen - ook niet-inwoners van Helmond - die gedurende een lange reeks van jaren - in principe minimaal 25 jaar - belangeloos maatschappelijk actief zijn geweest bij een of meer instellingen in Helmond. Aanvragen dienen 6 weken voor de beoogde uitreikingsdatum ingediend te worden.
  • Het Jeugdlintje: Kan worden toegekend aan jeugdigen van 6-18 jaar –inwoners van Helmond- die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de stad of (één van) haar inwoners. Lees meer informatie en hoe u een jeugdlintje aanvraagt op de pagina over jeugdlintjes.

Hoe geeft u iemand op voor een gemeentelijke onderscheiding?

Aanvragen voor de jaarlijkse lintjesregen op Koningsdag, dienen uiterlijk op 1 juli van het voorafgaande jaar worden ingediend.

U schrijft een brief waarin u aangeeft wie er wordt voorgesteld, wat de reden is voor het voorstel en wat de gewenste datum van uitreiking is. Verder voegt u een compleet overzicht bij van de bijzondere verdiensten. Dit stuurt u naar:

Burgemeester en wethouders
Postbus 950
5700 AZ Helmond

Uw Reactie
Uw Reactie