• Stad
 • Jeugdlintjes: meld uw held aan!

Jeugdlintjes: meld uw held aan!

Het Jeugdlintje is voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar die een bijzondere prestatie hebben verricht voor een ander of voor de samenleving. Het gaat om jongeren die wonen in de gemeente Helmond.

.

Meld uw held aan!

Iedereen vanaf 18 jaar kan zijn/haar held voordragen via onderstaande knop 'online regelen'.

U heeft de volgende gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • Gegevens van de aanvrager (meerderjarig).
 • Gegevens van het kind/jongere. Deze moet tussen de 6 en 23 jaar zijn en wonen in Helmond.
 • Beschrijving van de prestatie en de datum/periode. De prestatie mag niet langer dan 1 jaar geleden hebben plaatsgevonden.
 • Gegevens van minimaal 1 (meerderjarige) ondersteuner van de aanvraag. Als de aanvrager familie is van het kind/jongere, dan mag de ondersteuner van de aanvraag dat niet zijn.

U kunt uiterlijk tot vrijdag 27 oktober 2023 het formulier insturen voor de uitreiking van 2023. Als u het formulier na vrijdag 27 oktober 2023 instuurt, wordt uw aanvraag verschoven naar het jaar erna.

Voorbeelden van bijzondere prestaties

De bijzondere prestatie kan bestaan uit:

 • Inzet voor een ander zoals vrijwilligerswerk of in verband met een project dat ontwikkelingshulp in het buitenland biedt;
 • Een belangeloze, bijzondere actie, zoals tekeningen maken voor eenzame ouderen, regelmatig hulp aanbieden bij de buren;
 • Het breed bespreekbaar maken van maatschappelijk relevante onderwerpen zoals zinloos geweld, roken, pesten en alcohol;
 • Het komen met een goed initiatief. Bijvoorbeeld acties voor een goed doel of activiteiten in de buurt;
 • Het bieden van hulp aan ouderen, ouders, broers, zussen of zieken;
 • Overige bijzondere prestaties die nog niet op een andere wijze een waardering kregen.

Let op: De bijzondere prestatie mag op het moment van aanvragen niet langer geleden zijn dan een jaar. 

Wie beslist?

Het college van burgemeester en wethouders beslist over het advies. De regeling Jeugdlintjes is opgenomen in de ‘Verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 2017’. Bij de beoordeling wordt per voordracht individueel bekeken of diegene in aanmerking komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, de mate van vrijwilligheid en hoe lang de inzet heeft geduurd. Ook de bijzonderheid en uitstraling van de verdienste tellen mee.

 

Uw Reactie
Uw Reactie