Nieuws

 • Onderscheiding Fieke Boekhorst

  Koninklijke onderscheiding Fieke van Griensven - Boekhorst

  maandag 1 juli 2019
  Fieke van Griensven-Boekhorst is bij haar afscheid op 29 juni 2019 bij de Hockeyclub Helmond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Helmondse oud hockey-international kreeg de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door Burgemeester Elly Blanksma.

 • .

  3Vosjes wint Win je winkel!

  vrijdag 28 juni 2019
  Femke van Os mag zich de trotse winnaar noemen van Win je Winkel. Femke mag een jaar lang huurvrij ondernemen in de ElzasPassage. Zij versloeg in de finale Leon Slapak en Marcel en Miriam Berkvens.

 • .

  Uitnodiging voor publieksavonden over vliegbasis De Peel

  woensdag 26 juni 2019
  Defensie stelt een luchthavenbesluit op voor De Peel, omdat het van plan is de vliegbasis te reactiveren. Defensie organiseert twee publieksavonden, op woensdag 26 juni in Venray en op maandag 1 juli in Gemert, om belangstellenden hierover te informeren. Vanaf 26 juni ligt ook de concept-notitie voor de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. In de MER wordt de reactivering van de vliegbasis onderzocht op de gevolgen voor het milieu. Gedurende acht weken kan iedereen op deze notitie reageren.

 • .

  Informatieavonden N279 Veghel - Asten

  vrijdag 21 juni 2019
  Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken rondom de N279? De provincie Brabant organiseert een aantal informatieavonden over de procedure en de aanbesteding van de N279.

 • .

  Sluiting woning aan de Parkweg

  donderdag 13 juni 2019
  De burgemeester van Helmond heeft op woensdag 12 juni 2019 een woning aan de Parkweg voor 4 maanden gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik ligt en er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

Uw Reactie
Uw Reactie