Overzicht gedecoreerden Helmond 'Lintjesregen' 2021

Tijdens de traditionele ‘Lintjesregen’ heeft burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel maandagmorgen 26 april Koninklijke Onderscheidingen aan 12 Helmonders uitgereikt. Het overzicht van de namen van de gedecoreerden en hun verdiensten ziet u in onderstaand overzicht.

.

Cor van der Burgt: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Ruim 30 jaar actief in allerlei (lokale) politieke gremia. 14 jaar gemeenteraadslid(VVD) bij de gemeente Helmond. Lid van Provinciale Staten, voorzitter van VVD Helmond en bestuurslid van het SRE.
 • Bij Fanfare De Vooruitgang sinds 2007 lid van de Raad van Commissarissen en inmiddels ruim 7 jaar voorzitter.
 • Draagt nadrukkelijk bij aan de cultureel muzikale vorming van jong en oud en aan het maatschappelijke leven in Stiphout.
 • Bij het Sint Antoniusgilde Stiphout al bijna tien jaar actief als adviseur, contactpersoon, vraagbaak, extern vertegenwoordiger en vendelier.
 • Al 15 jaar betrokken bij de Helmondse Atletiek Club, ruim 10 jaar als voorzitter.
 • Al acht jaar coördinator acolietenteam Damiaan de Veuster.
 .

Mario Coolen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Binnen Mierlo-Houtse gemeenschap al jaren alom gerespecteerd en niet weg te denken vrijwilliger.
 • Sinds midden jaren 90 actief voor wijkraad Mierlo-Hout. Nam in 2011 zitting in bestuur en commissie Groen. Voorzitter van de commissie “Historisch bewustzijn en wijkaankleding”. Stond aan de wieg van de oprichting van het wijkweekblad de Loop. Als oprichter en medeorganisator van het jaarlijkse Wapenfeest Mierlo-Hout zorgt hij voor waardering voor de vele vrijwilligers en verenigingen in de wijk.
 • Voor Parochie Heilige Damiaan de Veuster zet hij zich in voor restauratie en onderhoud van oorlogsgraven. Nauw betrokken bij de organisatie van de bevrijdingsvieringen jaarlijks in september met de strijders en familie van toen.
 • Vanaf 2010 fotograaf en mede-uitgever van parochieblad Damiaan.
 • Onderhoudt contacten als gastdocent met de twee basisscholen om het oorlogsverleden en het belang van leven in vrijheid bij de jeugd onder de aandacht te blijven houden.
 • In 2004 maakte hij plannen voor een groots herdenkings- cq. oorlogsmonument dat uiteindelijk in 2011 gereed kwam. Voorzitter van het Stichtingsbestuur Herdenkingsmonument Mierlo-Hout. Rond het monument zorgt hij vrijwel dagelijks voor onderhoud tuin.
 • Hij ontwikkelde een historische- en natuurroute door Mierlo-Hout.
 • Oprichter en beheerder van de internetnieuwssite Railcam.nl. Met nieuws en live-webcam van (de spoorwegovergang) Mierlo-Hout.
 • Als fotograaf veel foto’s en fotorapportages in de wijk Mierlo-Hout.
. 

Jan Dijstelbloem: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Fotografie loopt als een rode draad door zijn vrijwilligersleven.
 • Sinds 1992 beschermheer Muziekvereniging Unitas Mierlo als penningmeester. Stelt repetitieruimte ter beschikking voor Unitas en ruimte tbv de opslag van het instrumentarium. Als beschermheer speciaal aandacht voor de jeugdopleiding Unitas. Fotograaf van de vereniging.
 • Decennia terug actief bij de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout(OVMH) als bestuurslid en penningmeester en bestuurslid Mierlo-Hout Promotion organiseerde hij de Ondernemersbeurzen.
 • Sinds 2012 fotograaf bij Weekkrant de Loop.
 • Bij Sinterklaasstad Helmond actief sinds 2011; werving sponsorgelden als lid Public-Relationscommissie en fotograaf.
 • In Brandevoort wijkvrijwilliger bij wijkgebouw ‘t Brandpunt en Brandevoort in Actie met name op fotografiegebied.
 • Bij Mannenkoor Lambardi sinds 1998 huisfotograaf en verzorgt het archief en werft sponsoren.
 • Bij vrijwilligersorganisaties KBO Bernadette Helmond, Stichting Monumenten Mierlo-Hout en de Stichting Fokpaardendag Lierop is hij ook al geruime tijd huisfotograaf.

.

Ineke van Duijnhoven- Kreugel: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Jarenlang welbekende in de vrijwilligerswereld van Helmond. Van 1972 tot 1996 24 jaar vrijwilligster bij de Zwemvereniging Lutra. Gaf al die tijd zwemles en verrichte vele hand- en spandiensten en volgde hiertoe vele cursussen en opleidingen. In het begin vier jaar secretaris. Later stond ze aan de wieg van de oprichting van het synchroonzwemmen waarna ze 20 jaar lang zweminstructrice was. Voorzitter afdeling synchroonzwemmen; “lid van verdiensten” bij Lutra.
 • Tussen 1984-2018 34 jaar lang bij Gymnastiek en Turnvereniging Sport, Ontspanning en Spel Helmond (S.O.S.) als gymjuf wekelijks gymlessen aan dames gegeven.
 • Daarna (stoel-)gymlessen bij de Cirkel.
 • Ruim 10 jaar vrijwilligster bij Edah Museum; verzorgt rondleidingen, is gastvrouw en is betrokken bij kleuterschoolprojecten rond het museum.
.

Edwin van Gestel: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Zijn hele leven enorm actief als vrijwilliger in de duiksport.
 • Opleiden van duikers, van beginners tot instructeurs, bij Duikclub Aquarius Helmond, andere verenigingen en de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB).
 • Al jaren chef instructeur bij Duikclub Aquarius. Sinds 2017 voorzitter hiervan, wat hij eerder was van 2000 tot en met 2004.
 • Als instructeur/trainer leidt hij ook instructeurs in op. Hiervoor reist hij door het hele land.
 • Instructeur/trainer sinds 2005 bij de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). Als instructeur, trainer en examinator assisteert hij bij zowel de theoretische als praktische uitvoering van de diverse instructeurscursussen. Eerder begeleidde hij studenten TUE bij cursussen sportduiken.
 • Lang geleden in regioverband (Oost Brabant en Limburg 1982 - 2005) examinator sportduiken.
 • Voor Aquarius maakt hij deel uit van het bestuur van de stichting DMBO (Stichting Duikspots Noord Brabant-Oost) en helpt met het onderhoud van de veelgebruikte accommodatie het Zuth te Milheeze.
 • Hij was initiatiefnemer voor de oprichting van “Stichting Duikspots Noord Brabant- Oost”.
 • Daarnaast is hij sinds 1994 vicevoorzitter en secretaris van het schoolbestuur van Basisschool Silvester-Bernadette.
.

Piet Jeuken: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 • In de jaren 80 bestuurslid van Stichting Nederlandse Vrijwilligers en vicevoorzitter van de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking. Vanwege zijn nauwe banden met de vakbeweging droeg hij bij aan de internationalisering van het werk van de Nederlandse vakbeweging. Hij legde onder andere contact met internationale vakbewegingen en de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie).
 • Betrokken bij oprichting FNV Zelfstandigen in 1999 als onderdeel van FNV Bondgenoten en werd in 2003 vicevoorzitter.
 • Voor de PvdA jaren ingezet als adviseur afdeling Helmond en voorzitter van de selectiecommissie voor de verkiezingslijst.
 • Van 2002 tot 2008 lid van het Algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant.
 • In 2012 nam hij zitting in bestuur van Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI); wat later overging in de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en werd lid van het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Hiermee droeg hij bij aan de ontwikkeling van Mediation in Nederland en de kwaltiteitsborging van de beroepsgroep. Hij zette zich in om het beroepsveld te verenigen en verbinding te brengen tussen het NMI (MfN) en de beroepsbeoefenaars.
 • In 2015 de eerste voorzitter van Het Nationale Gesprek; een breed maatschappelijk initiatief van mediators met als uitgangspunt dat een goed gesprek mensen verbindt. Sinds 2017 begeleider bij de Mensenrechtendialoog van Amnesty International. Tevens leidt hij nieuwe jonge aankomende begeleiders op.
.

Michael Munnich: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Decennia lang bestuurder binnen het zeer brede regionale onderwijsveld. Vanaf schooljaar 1986/’87 respectievelijk bestuurslid en voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs Rijpelberg (SKOR) tot 1997.
 • 2001 voorzitter van het algemeen bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant. Later voorzitter van de Raad van Toezicht Jan van Brabantcollege. Van 2009 tot 2015 de allereerste voorzitter van de Raad van Toezicht van PlatOO (Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs).
 • In 2015 overstap naar het bestuur van VNO/NCW Helmond De Peel, voorheen Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW; verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt in de regio. Vanuit deze functie tevens bestuurslid van het Werkgeversplein Regio Helmond en afgevaardigde in de regiegroep Onderwijs-Arbeidsmarkt voor het gebied Helmond-Peelregio.
 • In 2016 toegetreden tot bestuur Golfclub De Gulbergen Mierlo. Eerst als secretaris en in 2017 als voorzitter.

.

Cor van Rijsingen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Staat al ruim 25 jaar voor alles en iedereen in de Helmondse wijk Mierlo-Hout klaar.
 • Ruim 18 jaar voorzitter van de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout, waarvan 14 jaar als voorzitter. Actief in Werkgroep Mierloseweg.
 • Sinds 2003 actief bij en later bestuurslid van Carnavalsvereniging de Houtse Kluppels. Organiseert o.a. Show- en Zwetsavonden en ouderenmiddagen; zorgt voor fondsenwerving en de wekelijkse papierinzameling.
 • Actief in Wijkraad Mierlo-Hout.
 • Namens de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout en de Wijkraad in "Klankbordgroep" "Kansrijk Mierlo-Hout" en kerngroep van de organisatie, die het dorpshart verder ontwikkelt en veel voor de bewoners organiseert.
.

Joop van Stiphout: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • In 1981 een van de oprichters en eerste voorzitter van zanggroep Kolok; tevens de eerste dirigent, tot 1989.
 • Oprichter Lopersgroep Mierlo, 1992 eerst voorzitter en later secretaris.
 • Gedurende jaren 1992-1996 voorzitter van Harmonie Sint Lucia te Mierlo.
 • 2006-2010 voorzitter voetbalvereniging Mifano Mierlo.
 • Secretaris van Stichting Saldo Plus in Helmond.
 • Binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond en Omgeving (SMO): opzet sociaal restaurant Ratatouille en actief voor zorgtuinderij De Bundertjes.
 • Ruim acht jaar secretaris van de Stichting Super Sociaal Helmond.
 • Actief voor Stichting Beter Lezen en Schrijven en bestuurslid Armoedeplatform Helmond.

.

Rie van der Velden: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Toneelvereniging De Opkamerkomedianten uit Stiphout meer dan 25 jaar actief als speelster. Selecteert en leest de beoogde stukken en bouwt de decors.
 • Bestuurslid/secretaris van Popkoor Kolok in twee periodes tussen 1982 tot 2014 en die hele periode actief in meerdere commissies.
 • Vanaf de oprichting in 2014 actief lid van Vocal Group O’nyx te Helmond en kartrekker van vele projecten.
 • Meer dan 20 jaar actief in parochie Heilige Damiaan De Veuster.
 • Collectante van de Hartstichting en Jantje Beton Collecte.
 • Bij Sociëteit 'De Vrouwenkamer' sinds 2012 secretaris.
 • Lange tijd vrijwilligster bij OVV "Organisatie Van Vrijwilligers" in Elkerliek Ziekenhuis.
 .

Marc de Wit: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Eind jaren 90 penningmeester bij Voetbalvereniging Stiphout Vooruit in Helmond. Hierna werd hij voorzitter. Gaf enorme impuls aan het damesvoetbal.
 • Sinds 2016 vrijwilliger bij Stichting ALS. Na het overlijden van een jonge voetballer van de club heeft hij de stichting Team Nicky & Co mee opgericht teneinde het lokale bedrijfsleven te betrekken bij ALS.
 • In 2005 bestuur van Carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” Stiphout. Van 2008 tot 2013 voorzitter. Daarna actief gebleven binnen diverse commissies als Public Relations en de Jubileumcommissie.
 • De Stiphoutse “Krejaclup Stippent” organiseert al ruim 16 jaar onder zijn voorzitterschap activiteiten voor alle dorpsbewoners. Bv. Stiphout Wiekent Quiz, wensboom met Kerst, Hilarisch Kienen en het Beachvolleybal.
 • Sinds enige jaren penningmeester bij Stichting Schuldhulp Helmond. Deze stichting lost onder de hoede van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje structureel schuldvragen op door intensieve begeleidingsprojecten.
.

Louis van Zanten: Lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Sinds eind jaren 60 zet de heer van Zanten zich in op breed maatschappelijk gebied.
 • In 1968 begon hij bij toenmalige hockeyclub HMHC (later HC Helmond) in diverse commissies, met name de arbitragecommissie.
 • Uit deze hockeyclub ontstond midden jaren 80 de Helmondse Petanque Club “De Warande” waarvan de heer van Zanten een van de oprichters was.
 • Actief binnen de werkgroep Kerkwacht van de Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 2003-2011. Gids en gastheer voor de kerk die open werd gesteld voor publiek.
 • Bij de Tennisclub Shaile midden jaren 60 al actief. Van 1985 tot 1992 penningmeester.
 • In 1985 medeoprichter Bridgeclub Stippent en voorzitter van 2003 tot 2010.
 • Sinds 2006 is hij bestuurslid Seniorenharmonie Helmond. Hij was 8 jaar penningmeester en ging nog jaren door als bestuurslid tot februari 2021.
Uw Reactie
Uw Reactie