Leegstandscontrole

Periodiek controleren we de adressen, die administratief leeg staan op mogelijke bewoning. Als een woning een bepaalde tijd leeg staat, wordt deze opgenomen in de leegstandslijst. De gemeente controleert deze adressen periodiek. Heeft u op dit adres een brief van ons ontvangen? Dan vragen wij u hierop te reageren. Is het adres niet bewoond? Geef dit dan ook aan ons door. U kunt reageren door de QR code te scannen. Dan komt u op een webpagina met een vragenlijst terecht.

Is het adres bewoond?

Dan heeft u de verplichting om binnen 5 dagen uw adreswijziging door te geven aan de gemeente waar u uw nieuwe adres heeft. Deze verplichting is opgenomen in de artikelen 2.38 en 2.39 van de wet BRP.  Lees meer hierover op de pagina ‘Verhuizen’. Het is belangrijk dat u zich inschrijft op het adres waar u feitelijk woont. Bij calamiteiten is het belangrijk dat hulpdiensten weten of een adres bewoond is of niet, denk aan brandweer of ambulance. Bij noodgevallen wordt altijd de Basisregistratie Personen (BRP) geraadpleegd om de ernst en risico’s in te kunnen schatten.

Uw verhuizing naar of binnen de gemeente Helmond kunt u met behulp van DigiD doorgeven via het scannen van de QR code op de brief. U komt dan automatisch terecht bij de website waar u uw adreswijziging kunt doorgeven, voor uzelf en voor meeverhuizende gezinsleden.

Is het adres niet bewoond?

Wilt u dat dan ook aan ons doorgeven? Graag ontvangen we hierbij een reden, of oorzaak van het niet bewoond zijn van het adres, dan kunnen we hier rekening mee houden.

Wanneer wij geen reactie ontvangen, blijft het pand in de leegstandslijst staan en sturen we opnieuw een brief. Als we daarna nog geen reactie krijgen, dan kan de gemeente een controle doen bij het pand.

Uw Reactie
Uw Reactie