Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie (inwoner)

Heeft u een of meerdere kinderen die gebruik maken van peuteropvang, dan heeft u mogelijk recht op financiële ondersteuning. Ook als uw kind een indicatie heeft voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

 Hoe u financiële ondersteuning krijgt, hangt af van uw situatie:

  • Heeft u als ouders recht op kinderopvangtoeslag? Dan ontvangt u een bijdrage van de Belastingdienst.
  • Heeft u als ouders geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Daarin is de subsidie van de gemeente al verrekend door de kinderopvangaanbieder.
  • Bent u in het bezit van een gemeentelijke inkomensverklaring en heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u geen ouderbijdrage.
  • Heeft uw kind een VVE indicatie? Dan betaalt de gemeente extra VVE-uren volledig.

Let op: De subsidie wordt met uw toestemming door de kinderopvangorganisatie aangevraagd. De subsidie wordt uitgekeerd aan de kinderopvangaanbieder.

Voorwaarden

  • Uw kind is tussen de 2,5 en 4 jaar oud en gaat naar een kinderopvanglocatie die voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling. De kinderopvanglocaties vindt u terug in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • U en uw kind zijn woonachtig in gemeente Helmond
  • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Aanbod

  • Peuters zonder indicatie voor VVE kunnen gebruik maken van VVE-peuteropvang tot maximaal 480 uur in een periode van anderhalf jaar (tussen 2,5 en 4 jaar). Dit komt neer op gemiddeld 8 uur VVE-peuteropvang per week, verdeeld over minimaal 2 dagdelen.
  • Peuters met een indicatie voor VVE kunnen gebruiken maken van VVE-peuteropvang tot maximaal 960 uur in een periode van anderhalf jaar (tussen 2,5 en 4 jaar). Dit komt neer op gemiddeld 16 uur VVE-peuteropvang per week, verdeeld over minimaal 3 dagdelen.

Aanpak

De kinderopvangorganisatie vraagt de financiële ondersteuning aan bij de gemeente. Zorgt u er wel voor dat de kinderopvang beschikt over uw inkomensgegevens en - indien van toepassing – een ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. De gemeente toetst de aanvraag en bekijkt of u recht heeft op een tegemoetkoming. Uw inkomen bepaalt de hoogte van de bijdrage. Hiervoor wordt onderstaande tabel gehanteerd voor 2024.

 
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2024 Ouderbijdrage peuteropvang 2024 per uur
    1e kind 2e kind e.v.
Lager dan € 22.346

€ 0,41

(2023: € 0,36)

€ 0,41

(2023: € 0,36)

€ 22.347 € 34.357

€ 0,52

(2023: € 0,46)

€ 0,45

(2023: € 0,40)

€ 34.358 € 47.278

€ 1,11

(2023: € 0,99)

€ 0,56

(2023: € 0,49)

€ 47.279 € 64.305

€ 1,73

(2023: € 1,54)

€ 0,57

(2023: € 0,51)

€ 64.306 € 92.433

€ 3.01

(2023: € 2,68)

€ 0,84

(2023: € 0,75)

€ 92.434 € 128.088

€ 5,12

(2023: € 4,55)

€ 1,31

(2023: € 1,17)

€ 128.089 En hoger

€ 6,80

(2023: € 6,05)

€ 2,45

(2023: € 2,18)

Meer informatie

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie