Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie (inwoner)

Heeft u een of meerdere kinderen die gebruik maken van peuteropvang, dan heeft u mogelijk recht op financiële ondersteuning. Ook als uw kind een indicatie heeft voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

Hoe u financiële ondersteuning krijgt, hangt af van uw situatie:

Let op: De subsidie wordt met uw toestemming door de kinderopvangorganisatie aangevraagd. De subsidie wordt uitgekeerd aan de kinderopvangaanbieder.

Voorwaarden

Aanbod

  • Peuters zonder indicatie voor VVE kunnen gebruik maken van VVE-peuteropvang tot maximaal 480 uur in een periode van anderhalf jaar (tussen 2,5 en 4 jaar). Dit komt neer op gemiddeld 8 uur VVE-peuteropvang per week, verdeeld over minimaal 2 dagen.
  • Peuters met een indicatie voor VVE kunnen gebruiken maken van VVE-peuteropvang tot maximaal 960 uur in een periode van anderhalf jaar (tussen 2,5 en 4 jaar). Dit komt neer op gemiddeld 16 uur VVE-peuteropvang per week, verdeeld over minimaal 3 dagen.

Aanpak

De kinderopvangorganisatie vraagt de financiële ondersteuning aan bij de gemeente. Zorgt u er wel voor dat de kinderopvang beschikt over uw inkomensgegevens en - indien van toepassing – een ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. De gemeente toetst de aanvraag en bekijkt of u recht heeft op een tegemoetkoming. Uw inkomen bepaalt de hoogte van de bijdrage. Hiervoor wordt onderstaande tabel gehanteerd voor 2020. 

 
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2020 Ouderbijdrage peuteropvang 2020 per uur
    1e kind 2e kind e.v.
Lager dan € 19.890 € 0,33 € 0,33
€ 19.891 € 30.581 € 0,41 € 0,35
€ 30.582 € 42.082 € 0,87 € 0,44
€ 42.083 € 57.238 € 1,36 € 0,45
€ 57.239 € 82.276 € 2,36 € 0,66
€ 82.277 € 114.011 € 4,02 € 1,03
€ 114.012 En hoger € 5,41 € 1,93

Meer informatie

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie