Ik heb een vluchteling in huis

Het is ontroerend en hartverwarmend om te zien hoeveel mensen vluchtelingen in hun huis hebben opgenomen in Helmond. Goede wil alleen is geen garantie dat het samenwonen goed gaat. Het opvangen van vluchtelingen in uw eigen huis kan soms voor moeilijkheden zorgen. Want ook al zijn de Oekraïners zo ongeveer onze buren, toch zijn er cultuurverschillen. Bovendien hebben de meesten een zware tijd achter de rug. Er is verdriet, onzekerheid, verlies. Stichting Herstelcirkels heeft daarom een communicatiescript opgesteld, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens. Hierin leest u in 6 stappen hoe u de communicatie open houdt en waar u op kunt letten.

U hoeft het niet te melden bij de gemeente als u mensen uit Oekraïne opvangt. Oekraïners zijn Europeanen, zij kunnen sinds 2017 zonder visum vrij reizen naar de Europese Unie. Hierdoor is een asielaanvraag geen voorwaarde voor een legaal kortdurend verblijf in Nederland.

Oekraïners moeten zich wel registeren (in de Basisregistratie personen, BRP) bij de gemeente. Dit is wettelijk verplicht. Hiermee kunnen zij ook een BSN krijgen en daarmee toegang tot Nederlandse voorzieningen. Lees meer in het nieuwsbericht over het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen.

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met en zonder visum. Dit kan dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Vanwege de oorlog krijgen Oekraïners een speciale verblijfstatus en mogen zij straks tot drie jaar verblijven in de Europese Unie, zonder dat zij asiel hoeven aan te vragen. 

Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. Vluchtelingen ontvangen leefgeld. De hoogte van het bedrag dat zij ontvangen hangt af van de gezinssamenstelling. Op de website van de Rijksoverheid staan de vergoedingen voor het leefgeld.

Senzer regelt de verstrekking van het leefgeld 

Kijk op de website van Senzer voor meer informatie over leefgeld. Deze informatie is daar ook beschikbaar in het Oekraïens.  

Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed.

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland door een gezin worden opgevangen, zijn meestal (voor een bepaalde periode) meeverzekerd op de woonhuisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin. Meestal zijn zij ook verzekerd voor schade aan uw spullen die zij nu tijdelijk gebruiken. Om meeverzekerd te zijn is het belangrijk dat de vluchteling uit Oekraïne bij ons is ingeschreven.

Neem altijd contact op met uw verzekeraar om te melden dat u vluchtelingen in huis neemt. Uw verzekeraar kan u dan ook van meer informatie voorzien. 

Er is helaas een groot tekort aan tolken die Oekraïens en Nederlands spreken. Een aantal vrijwilligers heeft zich al bij ons gemeld om te tolken. Als u een tolk nodig heeft, kunt u mailen naar gemeente@helmond.nl.

 

Wij zijn hard op zoek naar meer mensen die hierbij kunnen helpen. Kent u iemand in uw omgeving die zich wil inzetten als tolk? Meld dat dan via gemeente@helmond.nl.

  • De Rijksoverheid stelde samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) op. Hierin staat informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.
  • Ook staan er veel vragen en antwoorden op de website van VluchtelingenWerk of RefugeeHelp. Bijvoorbeeld over zorg, werk of onderwijs.
  • Op de website van de Rijksoverheid staat veel informatie over ondersteuning in Nederland en hoe u vluchtelingen kunt helpen.
  • Het Rode Kruis heeft een Nederlandstalige telefonische hulplijn geopend voor mensen die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden. Zowel hulpbieders als hulpvragers kunnen hier terecht. Het nummer is 070 4455888. Deze hulplijn is op werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur bereikbaar.

Uw Reactie
Uw Reactie