Opvang door gemeente Helmond

Hier vindt u meer informatie over opvang door de gemeente.

Opvang Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd

Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom hebben alle gemeenten de opdracht gekregen om voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer, duren.

Vluchtelingen melden zich in onze regio eerst bij het centraal registratiepunt aan de Castiliëlaan 8-21, 5629 CH Eindhoven. Deze locatie is per bus bereikbaar. De dichtstbijzijnde bushalte is halte Castiliëlaan, gelegen aan de Huizingalaan, en is bereikbaar met lijn 406 (Eindhoven-Ekkersrijt-Son).

Indien mogelijk worden vluchtelingen direct naar een opvangplek gebracht in de regio, bijvoorbeeld in Helmond, waar ze langere tijd kunnen verblijven.

Op dit moment zijn in Helmond drie opvanglocaties ingericht

Het gaat om de volgende locaties:

  • Het pand van Woonpartners aan de Margrietlaan. Hier kunnen ongeveer 30 mensen verblijven.
  • De begane grond van het gebouw van WoCom aan de Mierloseweg. Hier kunnen ongeveer 20 mensen verblijven.
  • Het gedeelte van het oude Dr. Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan. Hier kunnen 200 mensen verblijven. 

Wat gebeurt er in de opvanglocaties? 

De vluchtelingen hebben huis en haard achtergelaten om de oorlog te ontvluchten en kunnen hier eerst tot rust komen. In de opvanglocaties ontvangen zij 'bed, bad en brood': ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding en worden er activiteiten georganiseerd.

Er zijn tal van inwoners en organisaties betrokken bij het realiseren van deze opvanglocaties.

SMO en Leger des Heils hebben locatieleiders voor de opvanglocaties geregeld die zorgen voor een goede aansturing op de locaties. SMO adviseert daarnaast hoe de locaties het beste kunnen worden ingericht en biedt ondersteuning bij het aannemen van medewerkers in de opvang. LEV Helmond coördineert vraag en aanbod van vrijwilligers en spullen.

ORO, Woonpartners en WoCom stelden locaties ter beschikking voor de opvang en hielpen mee met het gereed maken hiervan. Daarnaast werken we nauw samen met huisartsen, GGD en scholen. Tot slot helpen en hielpen al vele Helmondse inwoners als vrijwilliger mee in en rond de opvanglocaties.

Bereikbaarheid opvanglocaties 

Zijn er vragen, klachten of problemen over de opvang op één van de opvanglocaties? Neem dan contact op. U kunt ook WhatsAppen naar het nummer.

Dit zijn de contactgegevens: 

  • Telefoonnummer locatie Margrietlaan: 06 43 43 59 18.
  • Telefoonnummer locatie Mierloseweg: 06 43 43 59 15.
  • Telefoonnummer locatie Nachtegaallaan: 06 43 43 58 30.
  • Als het geen spoed heeft, kunt u uw vraag ook mailen naar oekraine@helmond.nl.

Bij spoed belt u altijd de politie op 112. Bij geen spoed maar wel politie belt u 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.

Overdag en 's avonds zijn medewerkers op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie.

Opvang in de regio gecoördineerd door Veiligheidsregio

In onze regio melden vluchteling zich eerst bij het centrale registratiepunt in Eindhoven (Castiliëlaan 8-21, 5629 CH Eindhoven). Vanaf daar wordt gekeken waar ze in de regio terecht kunnen voor langere tijd. Bijvoorbeeld in één van de opvanglocaties in Helmond.

Uw Reactie
Uw Reactie