Hulp bieden

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende manieren waarop u hulp kunt bieden.

Aanmelden als vrijwilliger

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Vul de online vragenlijst in. LEV Helmond neemt contact met u op.

Spullen inleveren voor de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen?

LEV Helmond gebruikt het oude technieklokaal in het Dr. Knippenbergcollege als centraal punt om spullen in ontvangst te nemen en te sorteren voor de gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Zij organiseren ook de innamemomenten.

LEV Helmond publiceert op de Facebookpagina van LEV Helmond over de openingstijden en de benodigde spullen. Wanneer het punt open is hangt onder andere af van de beschikbaarheid van vrijwilligers.  

Breng alleen wat nodig is en kom alleen als het inzamelpunt open is 

Voor het inbrengen van spullen geldt altijd:  

  • Breng alleen spullen waar om gevraagd wordt. Andere spullen kunnen zij helaas niet aannemen.   
  • Breng alleen spullen die schoon, heel en veilig zijn. Spullen die u bij wijze van spreken zelf ook zou willen kopen.  
  • Medewerkers van LEVgroep controleren op de locatie of de spullen ingenomen kunnen worden. 

Spullen brengen via zij-ingang  

Als het inzamelpunt geopend is, is het technieklokaal toegankelijk via de zij-ingang met de groene toegangsdeuren aan het achterplein bij de fietsenstalling aan de Ruusbroeclaan. De route naar het inzamelpunt staat op het terrein aangegeven met bordjes. De spullen kunnen niet via de voordeur Nachtegaallaan gebracht worden. Er wordt op dit moment namelijk gewerkt in het gebouw.

Stichting Help Ukraine

Stichting Help Ukraine is een initiatief uit Stiphout. Doelstelling: inzamelen en leveren van hulpgoederen en verlenen van humanitaire hulp in Oekraïne. Kijk op hun Facebookpagina welke spullen zij kunnen gebruiken of neem contact op via stichtinghelpukraine@gmail.com of 06 30 06 66 19.

Donaties

Geld doneren kan vaak rechtstreeks bij de organisaties die hulp regelen of bijvoorbeeld via het bekende Giro 555. Op het landelijke platform RefugeeHelp vind je een overzicht van organisaties die je kunt steunen met donaties.

Uw Reactie
Uw Reactie