Stoken in houtkachels en open haarden

Het stoken van hout brengt warmte en gezelligheid in huis. Maar houtkachels en open haarden kunnen ook gezondheidsklachten en klachten over stank veroorzaken, zeker in dichtbebouwde gebieden. Wat kunt u doen aan deze overlast?

Tips voor goed stoken

Wanneer u op onverantwoorde wijze stookt, neemt het gehalte koolmonoxide en andere schadelijke stoffen in de rook toe. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. Door op de juiste manier te stoken kan er veel overlast worden voorkomen. Vaak gaat om een paar simpele maatregelen. Stook bijvoorbeeld alleen droog, onbehandeld hout en stook niet bij windstil of mistig weer.

Klik op de onderstaande afbeelding en bekijk de tips om verantwoord hout te stoken:

Bekijk hier tips om verantwoord hout te stoken

Op de website van de Rijksoverheid staan meer handige tips. Met behulp de website www.stookwijzer.nu kunt u kijken of stoken verantwoord is.

Overlast door rook?

Probeer dit dan eerst zelf op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat 3 van de 4 houtstokers wel maatregelen willen nemen om overlast te beperken. Met een goed gesprek en simpele maatregelen om het stoken te verbeteren kan de overlast afnemen. Denk bijvoorbeeld aan andere stooktijden of het gebruik van een ander soort brandstof.

Heeft u hier hulp bij nodig? Dan kunt u terecht bij Buurtbemiddeling Helmond. Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend; beide partijen werken mee aan een mogelijke oplossing. U kunt contact opnemen met Buurtbemiddeling via tel. (0492) 59 8989 of e-mail: buurtbemiddeling@levgroep.nl.

Komt u er samen niet uit?

Als een gesprek onvoldoende oplevert, kunt u overlast melden bij de gemeente via e-mail: handhaving@helmond.nl. Geef hierbij duidelijk aan waarom er sprake is van overlast en welk perceel de overlast veroorzaakt. De gemeente controleert alleen op naleving van de regels in het Bouwbesluit (www.bouwbesluitonline.nl) door vast te stellen of de bouwconstructie en het rookkanaal voldoen aan de eisen. Is dit het geval, dan zijn de mogelijkheden voor de gemeente om handhavend op te treden beperkt.