Herinrichting Wijkpark Brouwhuis

In oktober 2023 begon aannemer Van Boxmeer met de werkzaamheden voor de herinrichting van Wijkpark Brouwhuis. De uitvoering neemt in totaal 6 á 7 maanden in beslag. Dat is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

In de periode vóór de kerst is er vooral grondwerk uitgevoerd. De grote grondwallen aan beide kanten van de Middenloop zijn uitgegraven. Een deel van deze grond is afgevoerd en een deel is verwerkt in het park. Ook is de vijver uitgebaggerd. De schone grond uit de vijver is tijdelijk in een opslag gezet in het park en deze wordt later in Helmond verwerkt op terreinen die opgehoogd moeten worden. Er zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het planten van nieuwe bomen, lage begroeiing én er zijn Wadi’s gegraven. Een Wadi is verlaging in de grond waar hemelwater zich kan verzamelen zodat het gedurende een bepaalde tijd in de bodem kan zakken. Ook zijn er op een aantal plaatsen bollen geplant.

Herinrichting van Wijkpark Brouwhuis overzicht werkzaamheden

Het vervolg

De komende periode gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • het uitvoeren van overig grondwerk bij het plas-drasgebied en wandelpaden.
  • het aanleggen van nieuwe wandelpaden;
  • het aanleggen van het ‘parkeerpleintje’ bij de scouting en kinderopvang (om kinderen af te zetten en op te halen);
  • het planten van bomen, lage begroeiing, bollen, enzovoorts;
  • het aanleggen van houten vlonders en kleine bruggen door de Wadi’s;
  • het aanpassen van bestrating in een aantal aangrenzende straten om hemelwater af te koppelen
  • en het inrichten van speelplekken en de aanleg van een trapveldje

Gebruik van speelvoorzieningen

Zoals de planning er nu uitziet, plaatsen we de speelvoorzieningen ongeveer in maart 2024. Daarna zaaien we het terrein in met gras. Op dat moment wordt het ingezaaide gedeelte met bouwhekken afgezet, zodat het gras de tijd krijgt om te groeien. Als het gras sterk genoeg is kunnen de speeltoestellen gebruikt worden. We verwachten dat dit half mei het geval zal zijn. Naast de speelvoorzieningen leggen we in deze periode ook een trapveldje van kunstgras aan.  

Planning

We verwachten dat de werkzaamheden aan wijkpark Brouwhuis nog ongeveer 5 maanden gaat duren. Het grootste deel van de werkzaamheden zal in juni 2024 klaar zijn.

Wijkpark Brouwhuis klimaatadaptief 

Wijkpark Brouwhuis is klimaatadaptief ingericht. Klimaatadaptief inrichten betekent dat we onze leefomgeving zo aanpassen dat deze beter bestand is tegen de veranderingen in het klimaat. Het doel is om op een slimme manier om te gaan met zaken als extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, hittegolven, overstromingen of droogte. Het park is ontworpen aan de hand van de normen van NL Greenlabel. NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. Dat wil zeggen dat de herinrichting van Wijkpark Brouwhuis een voorbeeld is van integrale en duurzame aanpak. Voor het klimaatadaptief inrichten van het Wijkpark Brouwhuis ontvingen we subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Archeologie

Bijzonder nieuws is dat er in de zuidwesthoek van het park (Rietven-Bruhezerweg) archeologische sporen zijn gevonden. De gemeentelijke archeoloog is hierbij betrokken en zal de verdere begeleiding en (eventueel vervolgonderzoek) op zich nemen.

Afkoppelen regenwater

Bij een aantal straten die aansluiten op het park, worden maatregelen genomen om het regenwater of hemelwater af te koppelen van het riool. Het hemelwater van deze straten wordt via de weg afgevoerd naar De wadi’s in het park. Dit water kan daarna in de grond zakken of naar de vijver stromen. Er hoeven geen extra leidingen te worden aangelegd. Een aantal bewoners kan ook het hemelwater van hun woning afkoppelen. De bewoners die het aangaat informeren wij op een later moment.

Actiedag Wijkpark Brouwhuis 

Wij organiseren een 'Operatie Steenbreek' waarbij de stenen en tegels die vrijkomen bij de operatie steenbreek gebruikt kunnen worden voor de muurtjes in de wadi’s. Deze muurtjes zijn nodig om het water overheen te laten stromen richting de vijver. Binnenkort hoort u hier meer over.

Aanmelden? 

Wilt u meedoen aan 'Operatie Steenbreek'? Of wilt u helpen bij het bouwen van de muurtjes in de wadi? Dan kunt u zich al aanmelden via gemeente@helmond.nl. Vermeld in het onderwerp 'Operatie Steenbreek Wijkpark Brouwhuis'.

Hier kunt u ook uw vragen stellen over andere vergroeningsacties zoals het afkoppelen, het aanleggen van een boom- of geveltuintje of het aansluiten van een regenton.

Laat het ons vooral weten, dan denken we graag met u mee!

Heeft u vragen?

Stuur dan een mail naar gemeente@helmond.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, straatnaam, met uw opmerking of vraag. Wij proberen uw mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Uw Reactie
Uw Reactie