Herinrichting Wijkpark Brouwhuis

Het Wijkpark Brouwhuis gaat het komende jaar grondig opgeknapt worden. In de afgelopen periode is met alle belanghebbenden uitgebreid gekeken naar de wensen en ideeën om te komen tot een goede en veilige inrichting van het park. Dankzij deze waardevolle input, de contacten met de klankbordgroep en de wijkraad zijn we in staat geweest een goed ontwerp te maken.

Vervolg

De komende periode gaan we verder met het uitwerken van het ontwerp. Hiervoor is een extern ingenieursbureau ingeschakeld wat ook intensief bij de voorbereiding betrokken is geweest en bekend is met de omgeving. Als dit klaar is, zal de gemeente Helmond een aantal aannemers benaderen met de vraag of zij dit zouden kunnen uitvoeren. We verwachten dat we eind juli 2023 weten wie de aannemer wordt. Wij streven ernaar om na de bouwvak vakantie te starten met de uitvoering.

Speel en sportvoorzieningen

Sport

Tijdens de laatste informatiebijeenkomst in het park, op 20 oktober 2022, is aan wethouder Bonte een petitie aangeboden om een sportveld aan te leggen voor de kinderen. De wethouder heeft akkoord gegeven en er komt een sportveld van kunstgras van 20x10 meter met voetbaldoelen. Dit sportveld komt er ongeveer zo uit te zien:

voetbalveld Wijkpark Brouwhuis

Spelen

Op 29 maart 2023 is er een stemdag geweest waarbij kinderen mochten kiezen welke speelplek ze graag terug willen zien. De gekozen speelplekken worden door twee bedrijven gemaakt. Elke speelplek heeft een apart thema en de winnende ontwerpen zijn:

 

  • Bij een veiligheidsinspectie is gebleken dat enkele onderdelen van de glijbaan bij de speelplek aan de Rupelstraat, ter hoogte van nummer 31, aan vervanging toe zijn. In verband met de veiligheid is er besloten om de glijbaan alvast te verwijderen voordat er wordt gestart met de uitvoering van het park.

Bijkomende werkzaamheden

Baggeren vijver

In het park ligt een vijver die aan onderhoud toe is. Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het leeghalen van de vijver. Er is wat slib uit de vijver gehaald voor onderzoek en dit was schoon. De viezigheid uit de vijver wordt meteen opgeruimd.

Gedeeltelijk afkoppelen hemelwaterafvoer omliggende wegen

Bij een aantal straten, die aansluiten aan het park, worden maatregelen genomen om het hemelwater van deze straten via de weg af te voeren naar de Wadi’s in het park. Een Wadi is een lichte verlaging in het terrein waarin tijdelijk water kan worden opgevangen wat dan in de grond kan zakken. Er hoeven geen extra leidingen te worden aangelegd. Over deze maatregelen worden bewoners nog geïnformeerd.

Planning uitvoering

We hopen om na de bouwvak te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. De verwachting is dat de uitvoering ruim een half jaar zal duren. Tot aan de kerst zullen de grovere werkzaamheden (baggerwerk, grondwerk en aanleg van de wandelpaden) uitgevoerd worden. In het 1e kwartaal van 2024 worden dan de groenvoorzieningen en speelplekken aangelegd.

Heeft u vragen?

Stuur dan een mail naar ibor@helmond.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, straatnaam, met uw opmerking of vraag. Wij proberen uw mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

 

Uw Reactie
Uw Reactie