Herinrichting Prof. Dondersstraat en omliggende straten

Gemeente Helmond is bezig met de voorbereiding van de herinrichting van de Professor Dondersstraat, de Einthovenstraat en de van Swietenstraat. In deze straten is er sprake is van wortelopdruk in de trottoirs en plaatselijk schade aan de asfaltverharding Met de herinrichting worden bestaande verhardingen opgebroken en vervangen. We streven ernaar om zoveel mogelijk van de bestaande verharding terug te brengen, waar nodig kiezen we voor nieuwe verharding. Ook wordt een gedeelte van de bestaande riolering vervangen.

Vooruitlopend op de verdere uitwerking van het ontwerp, zijn er onderzoeken uitgevoerd zoals een bomen effectanalyse (staat van de bestaande bomen, levensverwachting en advies), een inventarisatie kabels en leidingen, een bodem- en verhardingsonderzoek en een hoogtemeting.

U kunt een belevingsscan invullen

In deze belevingsscan kunt u aangeven wat er goed is aan uw woonstraat en ook wat u graag verbeterd ziet. U kunt meedoen vanaf maandag 17 oktober tot en met woensdag 2 november 2022. Klik hier voor de belevingsscan.

Voor hulp bij het invullen van de belevingsscan kunt u contact opnemen met Senna Heijnen van bureau Kragten via (088) 33 66 126 of via shei@kragten.nl.

De bevindingen van de onderzoeken delen wij graag met u op 20 oktober

Hoe de verdere uitwerking van het ontwerp en planning er uit gaat bespreken we graag met u. Wij vragen u om na te denken over een aantal zaken in de straat: ‘wat is er goed’ en ‘wat kan er beter’. Daarnaast horen wij graag uw ideeën, suggesties en voorstellen. De uitkomsten van deze input wordt meegenomen in het ontwerp.

U bent uitgenodigd op donderdag 20 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. U bent welkom op De Traverse Steenweg 19, 5707 CD Helmond. U wordt te woord gestaan door medewerkers van de gemeente.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Neem contact op met Jack Maas via jack.maas@helmond.nl onder vermelding van ‘Herinrichting prof. dondersstraat’.

Uw Reactie
Uw Reactie