Geboorteaangifte doen

Heeft u een kindje gekregen? Gefeliciteerd! U moet uiterlijk binnen 3 werkdagen de geboorteaangifte doen bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin wordt vermeld waar uw kind is geboren en hoe hij/zij heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

Klik op de onderstaande knop om online geboorteaangifte te doen (met DigiD).

online regelen met digid

Heeft de aanvrager geen DigiD? Maak dan hier online een afspraak in het Huis voor de Stad.

Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen: die van de moeder, de duomoeder of de vader. Deze keuze is eenmalig en geldt voor alle volgende kinderen in het gezin. Dit is zo om binnen het gezin eenheid van naam te bewaren.

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: de Wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG). Dit betekent dat u als ouder uw kind niet alleen één achternaam kunt geven. U kunt nu ook kiezen voor een combinatie van beide achternamen.

De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Bij een digitale aangifte kan ook de moeder alleen de aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet of kunt u de aangifte niet digitaal doen? Dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

 • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren;
 • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren;
 • de burgemeester of een door haar aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente, bij ontbreken van tot aangifte bevoegde of verplichte personen (bijvoorbeeld bij een vondeling).

U doet de geboorteaangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is: 

 1. U kunt digitaal geboorteaangifte doen. Klik daarvoor hierboven op de rode tekst: “Online regelen”. Inloggen met DigiD (moeder én vader/duomoeder of moeder alleen) is verplicht. Als uw kind al voor de geboorte is erkend, neem dan ook het bewijs van erkenning erbij. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.
 2. U kunt ook persoonlijk geboorteaangifte doen in het Huis voor de Stad. U leest hieronder bij "Geboorteaangifte in het Huis voor de Stad" hoe dat werkt.

Let op: Sinds 1 januari 2020 moet uw arts of verloskundige de geboorte van uw kind bevestigen als u digitaal aangifte doet van de geboorte. Dit is op grond van de wet. Dit betekent dat wij pas een geboorteakte kunnen opmaken nadat uw arts/verloskundige dit heeft gedaan. Wij vragen u dan ook om de naam van uw arts/verloskundige in te vullen in de online aangifte. Indien u geen of niet de juiste naam vermeldt, wordt uw aangifte afgewezen. En dan moet u opnieuw digitaal aangifte doen.

Is uw kind geboren in het Elkerliek Ziekenhuis? Én bent u daarbij geholpen door een verloskundige van een praktijk uit Helmond? Of door een verloskundige van een praktijk uit één van de plaatsen in de buurt? Kies dan de naam van die praktijk als u online aangifte doet. Wij vragen u dan ook om de naam van uw arts/verloskundige in te vullen in de online aangifte. Indien u geen of niet de juiste naam vermeldt, wordt uw aangifte afgewezen. En dan moet u opnieuw digitaal aangifte doen.

Het voorgaande geldt niet als u persoonlijk aangifte doet in het Huis voor de Stad.

Hoewel de meeste geboorteaangiftes digitaal gebeuren, kunt u nog steeds de geboorteaangifte in het Huis voor de Stad doen. Als u hier binnen 3 dagen terecht kunt, maak dan digitaal een afspraak. Lukt dit niet, neem dan telefonisch contact met ons op. Wij maken in dat geval met u een spoedafspraak.

Zo doet u aangifte van een geboorte:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is
  • Eventueel neemt u mee:
   • de verklaring van geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige;
   • uw trouw- of partnerschapsboekje, als u wilt dat de gemeente de naam van uw kind hierin vermeldt;
   • een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind. Deze kopie heeft u bij de erkenning ontvangen;
   • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting;
   • een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat, als u in het buitenland woont;
   • is uw kind geboren in het Elkerliek Ziekenhuis? Breng dan het geboortekaartje mee dat u daar heeft gekregen.

Aan geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden. Wilt u een uittreksel van de geboorteakte? Hiervoor betaalt u € 16,60 (tarief 2024). Een meertalig modelformulier kost € 22,30 (tarief 2024). U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.

Pinnen? Ja graag!

Uw kind wordt in dezelfde gemeente ingeschreven als de moeder. Die gemeente stuurt u binnen vier weken een overzicht van de gegevens van uw kind. In dit overzicht staat ook het BSN (burgerservicenummer) van uw kind. Wordt uw kind niet in Helmond ingeschreven? En heeft u nog steeds geen BSN van uw kind ontvangen? Informeer dan bij de woongemeente van uw kind.

Ouders kunnen de verblijfsvergunning voor hun pasgeboren kind online aanvragen bij de IND. De aanvraag verloopt op deze manier sneller dan via de post. Op de website van de IND vindt u hierover meer informatie.

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, doet u aangifte bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. In beide gevallen maakt de gemeente een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister.

Uw kind heeft kort geleefd

U doet aangifte van geboorte in de gemeente waar uw kind is geboren. Is uw kind in dezelfde gemeente overleden dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Als uw kind in een andere gemeente is overleden, dan doet u de aangifte van overlijden daar.

Is uw kind stil (levenloos) geboren in Helmond?

Dan kunt u online geen aangifte doen van de geboorte. Wel kunt u een afspraak maken voor de aangifte van de stilgeboorte aan de balie in het Huis voor de Stad. Neem daarvoor contact met ons op via telefoonnummer 14 0492 (zonder kengetal).

Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over dit onderwerp. Onder andere over het kiezen van de achternaam van uw stilgeboren kind. 

Wanneer u vragen hebt over het doen van een geboorteaangifte dan kunt u terecht bij het Team Burgerlijke Stand. U kunt hen telefonisch, onder kantooruren,bereiken op telefoonnummer 14 0492 (zonder kengetal) of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Meer informatie

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie