Programmabegroting 2019

Op dinsdag 30 oktober 2018 heeft de raad de gemeentebegroting voor het jaar 2019 vastgesteld. Er zijn ook 21 moties aangenomen. Dat zijn opdrachten die de raad aan het college van burgemeester en wethouders heeft gegeven over een aantal verschillende onderwerpen. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

In deze infographic (PDF) ziet u hoeveel inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht in 2019. Ook ziet u over welke posten die bedragen verdeeld zijn.

Hooravond

Tijdens de hooravond op dinsdag 23 oktober konden inwoners, verenigingen en instellingen hun mening geven over de begroting aan de gemeenteraad. Hier is door twee verenigingen gebruik van gemaakt.

Discussie in de gemeenteraad

Op dinsdag 30 oktober heeft de raad de begroting inhoudelijk besproken. Alle fracties hebben hun mening gegeven over de begroting en vragen gesteld aan het college. Daarna hebben burgemeester en wethouders vragen van de raadsleden beantwoord en is er gediscussieerd over de begroting. Uiteindelijk is er gestemd over de begroting. Ook is er gestemd over 3 amendementen en 28 moties. Hiermee kunnen raadsleden wijzigingen voorstellen. De begroting is vastgesteld en er zijn 21 moties aangenomen.

Meer informatie:

Algemene informatie over de begroting

Uw Reactie
Uw Reactie