Programmabegroting 2018

Op donderdag 2 november 2017 heeft de raad de gemeentebegroting voor het jaar 2018 vastgesteld. Er zijn ook 4 amendementen en 15 moties aangenomen. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

In deze infographic ziet u hoeveel inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht in 2018. ook ziet u over welke posten die bedragen verdeeld zijn.

Meer informatie over de begroting:

Algemene informatie over de begroting