Programmabegroting 2017

De gemeenteraad heeft op 3 november 2016 de gemeentebegroting voor het jaar 2017 vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Hooravond

Op woensdag 19 oktober heeft de Helmondse gemeenteraad een hooravond georganiseerd in de raadzaal in Boscotondo. Tijdens die avond hebben drie inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening gegeven over de begroting voor 2017 van de gemeente.

Discussie in de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 3 november gediscussieerd over de begroting voor 2017. Eerst hebben alle fracties hun mening gegeven over de begroting en vragen gesteld aan het college. Daarna hebben burgemeester en wethouders vragen van de raadsleden beantwoord en is er gediscussieerd over de begroting. Uiteindelijk is er gestemd over de begroting. Ook is er gestemd over 7 amendementen en 28 moties. Hiermee kunnen raadsleden wijzigingen voorstellen. De begroting is vastgesteld en er zijn 18 moties en 4 amendementen aangenomen.

Meer informatie

Of ga naar de pagina 'Voorjaarsnota / begroting'

Uw Reactie
Uw Reactie