Opvang jonge vluchtelingen

Sinds februari 2022 vangt het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) jonge vluchtelingen uit onder meer Syrië, Eritrea en Afghanistan op in Helmond. Deze groep woont, in ieder geval tot augustus 2024, in het pand van zorgaanbieder ORO aan de Torenstraat. Van eind februari tot uiterlijk 1 september 2024 is er aan de Mierloseweg voor 40 jonge vluchtelingen een noodopvang.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar gemeente@helmond.nl of bel 14 0492. 

Alle inspanningen zijn er op gericht om te zorgen dat de jongeren zich ook binnen kunnen vermaken. In het pand komt een recreatieruimte om zich te vermaken. De medewerkers van het COA sturen erop aan dat de jongeren tijdig thuis zijn en maken hier afspraken over met ze.

Het COA verwacht dat ze ’s nachts thuis zijn. In de huisregels staat dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur. Als het COA merkt dat jongeren op latere tijden het terrein verlaten of laat binnen komen, zonder opgave van reden, worden ze hierop aangesproken.

Zijn er zorgen of klachten of gaat dit niet goed? Meld dat dan meteen bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) via de locatie. De contactgegevens volgen binnenkort. Bij spoed belt u 112, bij geen spoed de politie: 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.

 Ja, ze krijgen vanuit het Rijk zak- en eetgeld.

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de jongeren. Overdag krijgen de jongeren onderwijs, omdat ze allemaal leerplichtig zijn. Daarnaast probeert het COA met hulp van lokale organisaties, verenigingen en vrijwilligers ontspanningsactiviteiten te organiseren. In de opvang gelden voor de jongeren huisregels van COA. 

Als gemeente doen we wat we kunnen om te zorgen dat de noodopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de jonge vluchtelingen als voor de omgeving van de noodopvang. Dat betekent dat we vragen, zorgen en ideeën van de omgeving serieus nemen en dat we zorgen dat de vluchtelingen een zo goed mogelijk verblijf hebben.

Als er overlast is

Het is belangrijk om overlast of onveilige gevoelens meteen te bespreken. Dan kan daarop ook snel geacteerd worden.

Het COA is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar op de locatie. Dit zijn de contactgegevens:

Locatie Torenstraat:

Locatie Mierloseweg:

U kunt ook naar de opvanglocatie komen.

Bij spoed belt u altijd de politie op 112. Bij geen spoed maar wel politie belt u 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.

Voor vragen aan ons belt u 14 0492. Of mail naar gemeente@helmond.nl.

Soms doen mensen zich voor als komend uit een onveilig land, terwijl dat niet het geval is. Het zijn meestal deze mensen die de overlast veroorzaken. Wat doet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als blijkt dat dit in Helmond ook het geval is?

De jonge vluchtelingen die op de Torenstraat komen, verbleven ook het afgelopen jaar al in Helmond op een andere locatie. De opvang verliep goed en zonder overlast.

Jonge vluchtelingen onder de 18 hebben recht op een dak boven hun hoofd totdat ze 18 zijn. Er is voor deze groep (AMV'ers) weinig reden om te liegen over hun afkomst. Ze willen graag een verblijfsvergunning krijgen. Je misdragen helpt daar niet bij. Mocht het toch voorkomen in Helmond, dan wordt deze persoon direct overgebracht naar een andere locatie die daar beter op ingericht is. 

Wij bekijken ter plaatse wat er nodig is om het verblijf van de vluchtelingen voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast krijgen de jongeren overdag onderwijs. Op de locatie zijn gekwalificeerde medewerkers, is 24 uur per dag beveiliging en wordt volop aandacht besteed aan de Nederlandse normen, waarden, regels en omgangsvormen. Buiten de locatie is de politie verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde.

Dan grijpen politie en Openbaar Ministerie in, net zoals dat buiten de noodopvang zou gebeuren.

COA heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de opvang, dus ook voor de financiën.

Nee, noodopvang leidt er niet toe dat we ook méér statushouders opnemen voor wie er woningen gezocht moeten worden.

We roepen iedereen op om alle mensen met respect te behandelen. We doen er alles aan om te zorgen dat de noodopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt. Er is alle ruimte om uw vragen te stellen, zorgen te delen of ideeën door te geven. Neem gerust contact met ons op via gemeente@helmond.nl.

Er is een tijdelijke (gebruikers)vergunning/omgevingsvergunning voor de locatie nodig. Het COA heeft dat als aanvrager voorbereid en de aanvraag formeel ingediend. Wij hebben de omgevingsvergunning voor de locatie Torenstraat verleend op 11 februari 2022.

Voor de Mierloseweg is de vergunningsaanvraag op 1 februari gepubliceerd op de gemeentepagina in de weekkrant De Loop. Klik om de publicatie te bekijken. De vergunning is eind februari verleend, zie de gemeentepagina in weekkrant De Loop van 29 februari.

Uw Reactie
Uw Reactie