Opvang jonge vluchtelingen

Sinds februari 2022 vangt het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) jonge vluchtelingen uit onder meer Syrië, Eritrea en Afghanistan op in Helmond. Deze groep woont, in ieder geval tot augustus 2024, in het pand van zorgaanbieder ORO aan de Torenstraat. Van eind februari tot uiterlijk 1 september 2024 is er aan de Mierloseweg voor 40 jonge vluchtelingen een noodopvang.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar gemeente@helmond.nl of bel 14 0492. 

Er is 24 uurs-begeleiding op de locatie door meerdere mentoren van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast heeft elke jongere een jeugdbeschermer vanuit Nidos. Nidos is de voogdij-instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Het COA biedt de jongeren langs twee lijnen begeleiding:

  • Aan de ene kant activiteiten gericht op het meedoen aan de Nederlandse samenleving. Mentoren begeleiden de jongeren bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid/volwassenheid. Ook bereiden zij hen voor op hun toekomst in Nederland of het land van herkomst.
  • Het COA biedt aan de andere kant begeleiding in de vorm van vrijetijdsbesteding in sport en spel. Een groot deel van deze activiteiten organiseert het COA zelf. Ze maken hierbij gebruik van bestaande structuren en specialisten in de omgeving.
  • Er is onderwijs en de LEV-groep organiseert verschillende dingen. Ook andere partijen hebben zich al gemeld om iets te organiseren, zoals sportverenigingen. Wilt u ook iets doen? Meld u dan gerust aan via info@coa.nl. Zij nemen dan contact met u op.

Naast onderwijs en Nederlandse taallessen worden er ook educatieve activiteiten aangeboden. Denk aan OV-training, verkeerslessen, kooklessen en hygiëne. De activiteiten worden door de mentoren georganiseerd, meestal in samenwerking met organisaties in de omgeving en/of vrijwilligers. In de avond kunnen ze activiteiten ondernemen. Dit kan zijn tv kijken, sporten en creatieve activiteiten georganiseerd door medewerkers of andere organisaties. Voor een groot deel is het vergelijkbaar met wat pubers doen in een ‘gewoon’ gezin. Bij het programma houdt COA rekening met de leeftijd en de interesses van de jongeren in de noodopvang.

Hiernaast is er ook 24 uur beveiliging aanwezig.

Ja, overdag gaan de jongeren van de locatie Torenstraat naar school omdat ze leerplichtig zijn. De meeste jongeren kunnen naar het Jan van Brabant College in Helmond.

Voor de jongeren op de Mierloseweg is er nu helaas geen plek op de scholen, maar er wordt gezocht naar een alternatief. Op de locaties zorgt het COA voor voldoende mogelijkheden voor dagbesteding, liefst samen met vrijwilligers en organisaties uit de stad, zoals sportverenigingen en de LEV-groep. Ze hebben hier ook speciale activiteitenbegeleiding voor aanwezig. Het Jan van Brabant denkt uiteraard wel mee over een goede invulling (bijv. verstrekken lesmaterialen). Er is een dagprogramma dat door het COA wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een recreatief programma. Ook wordt er gewerkt aan de uitbreiding van de activiteiten van de Torenstraat naar de Tai Chi locatie.

Overdag en ’s avonds zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. 

Dit zijn de contactgegevens:

Locatie Torenstraat

Locatie Mierloseweg

U kunt natuurlijk ook naar de opvanglocatie komen.

Bij spoed belt u altijd de politie op 112. Bij geen spoed maar wel politie belt u 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.

Samen met het COA starten we een omwonendenoverleg. Aanmelden kan via noodopvang@helmond.nl. Geef in de mail aan voor welke locatie u mee wilt praten (Mierloseweg of Torenstraat). U kunt zich aanmelden als u omwonende of belanghebbende (zoals ondernemers uit de buurt) bent.

Omwonenden en belanghebbenden zoals ondernemers uit de buurt en de locatiemanager van het COA, de wijkmanager van de gemeente en de wijkagent van de politie gaan in het overleg in gesprek over de vragen en ervaringen over de opvanglocatie. Het omwonendenoverleg vindt eens in de 6 weken plaats. Door het overleg is het laagdrempelig om vragen en zorgen te delen en kunnen we goed inspelen op signalen uit de wijk of uit de opvanglocatie.

Het COA zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van allerlei activiteiten en werkzaamheden. Denk daarbij aan het helpen met Nederlandse les geven of huiswerkbegeleiding. Maar ook hulp bij gezonde voeding of het begeleiden van sport- en spelactiviteiten is welkom! Er zitten geen eisen aan hoe vaak of hoelang iemand moet komen.

Ook kan het COA hulp gebruiken in de vorm van bijvoorbeeld (bord)spelletjes en (sport)kleding.

Wilt u iets betekenen voor de vluchtelingen in Helmond? Mail dan het COA via amvhelmond@coa.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

In een tijdelijke noodopvang kunnen vluchtelingen het begin van hun asielprocedure afwachten. Hiermee geeft het meer ruimte in de aanmeldcentra. Van ‘crisisnoodopvang’ is sprake als kortstondig zo’n grote piek optreedt in de vluchtelingeninstroom dat er uitgeweken moet worden naar provisorische opvanglocaties als sporthallen. Die situatie hadden we in Nederland in oktober 2015. Toen reden letterlijk bussen met vluchtelingen door het land, op zoek naar plekken om vluchtelingen soms slechts enkele uren op adem te kunnen laten komen.

Omdat het hier een noodsituatie betreft waaraan we een bijdrage leveren en het om een tijdelijke noodopvang gaat, heeft het college gebruik gemaakt van de bevoegdheid om dit besluit te nemen. Er was geen invloed mogelijk op het al dan niet instemmen hiermee, het college neemt hierin haar eigen verantwoordelijkheid.

Direct na het besluit zijn eerst de omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd. Daarna is het bericht verspreid via onze andere kanalen. Wij vinden contact met de buurtbewoners en andere belanghebbenden belangrijk. We doen wat we kunnen om te zorgen dat de noodopvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de vluchtelingen als de omgeving van de noodopvang.

Dat had gekund. Maar de humanitaire nood is hoog. Wij voelen ons verantwoordelijk om nu een bijdrage te leveren. Bovendien vingen we deze groep al op in Helmond en hebben zij hun draai hier gevonden. 

De reden verschilt per opvanglocatie.

Locatie Torenstraat:

Dit pand was al in gebruik als opvanglocatie (voor Oekraïners) en is perfect passend voor deze opvang en beschikbaar. In het pand zijn voldoende slaapkamers aanwezig en voorzieningen als een keuken, toiletten en douches. 

Locatie Mierloseweg:

Het pand van Fung Loy Kok Taoist Tai Chi is heel geschikt gebleken voor de opvang van vluchtelingen. In 2022 is het pand hiervoor ook ingezet, toen verbleven er 40 jonge vluchtelingen voor een half jaar en er heeft ook crisisnoodopvang voor 5 weken voor zo'n 70 vluchtelingen plaatsgevonden. Er zijn slaapzalen, sanitair en er is ruimte voor ontspanning.

Om voorbereid te zijn op een dergelijke aanvraag deden wij een locatie onderzoek. Geschikte locaties die met relatief weinig kosten geschikt te maken zijn én meteen beschikbaar zijn, zijn niet ruim voorhanden in Helmond.

Uw Reactie
Uw Reactie