Opvang jonge vluchtelingen

Sinds februari 2022 vangt het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) jonge vluchtelingen uit onder meer Syrië, Eritrea en Afghanistan op in Helmond. Deze groep woont, in ieder geval tot augustus 2024, in het pand van zorgaanbieder ORO aan de Torenstraat. Van eind februari tot uiterlijk 1 september 2024 is er aan de Mierloseweg voor 40 jonge vluchtelingen een noodopvang.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar gemeente@helmond.nl of bel 14 0492. 

Nee, want de voorbereiding hiervoor is al eerder opgestart. Als Helmond willen wij los van de spreidingswet onze verantwoordelijkheid nemen.

Ja. Dit is een harde afspraak tussen gemeente, COA en de locatie. Het staat ook in de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente. Ook al zal de vluchtelingenproblematiek op 1 september 2024 nog niet voorbij zijn, de opvang op deze locatie eindigt dan wel.    

Wel kijken we of we in de tussentijd een locatie voor langere termijn kunnen openen, waar deze jongeren dan naar toe kunnen verhuizen. We zijn al langer op zoek naar een dergelijke locatie in Helmond, de gemeenteraad besloot in april 2023 dat we ons hiervoor in gaan zetten. Omdat we deze nog niet gevonden hebben maar de nood in Ter Apel nu ontzettend hoog is, besloten we nu toch een tijdelijke noodopvang in te richten om te kunnen helpen.   

Wanneer komt er meer duidelijkheid over die nieuwe locatie voor langere termijn?

Dat weten we niet exact, maar we hopen daar ruim voor september duidelijkheid over te hebben. Daarbij zijn we ook afhankelijk van het COA. 

Dat weten we niet exact, maar we hopen daar ruim voor september duidelijkheid over te hebben. Daarbij zijn we ook afhankelijk van het COA.  

Het pand wordt vaker gebruikt in geval van een crisis (bijvoorbeeld bij een brand). De locatie is niet in beeld voor een permanente opvang. Het pand is bovendien geen eigendom van de gemeente. In het geval van een noodsituatie, zoals nu het geval is, kan opnieuw besloten worden om het pand hiervoor in te zetten, als de eigenaar van de locatie dit ook wil. Wij hebben opnieuw de mogelijkheden onderzocht en vanwege de ernst van de situatie besloten om te helpen en voor ongeveer een half jaar Noodopvang op deze locatie aan te bieden, uiteraard in overleg met de eigenaar van de betreffende locatie.  Maar liever zetten we in op permanente opvang in plaats van een tijdelijk oplossing zoals hier, omdat we niet met vluchtelingen willen slepen.  

In bijgaand verslag leest u hoe de avond is verlopen.

De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en de toestroom van vluchtelingen neemt nog steeds toe. Als Helmond nemen we hierin onze verantwoordelijkheid.

De opvang is hard nodig, want het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kampt met enorme tekorten aan opvangplekken. Er komen veel vluchtelingen ons land binnen. En voor vluchtelingen die in ons land mogen blijven, is lang niet altijd direct een woning beschikbaar. De asielzoekerscentra zitten daardoor overvol. Het COA zoekt daarom overal in het land naar extra opvangcapaciteit. Naar aanleiding daarvan heeft ook de Commissaris van de Koning een dringende oproep gedaan aan de Brabantse gemeenten om op zoek te gaan naar geschikte opvanglocaties. Een tijdelijke tussenvoorziening voor statushouders versnelt de uitstroom vanuit asielzoekerscentra. Dit geeft meer ruimte voor de opvang van vluchtelingen in asielzoekerscentra die nu al vol zitten.

De groep jonge vluchtelingen woont in het pand van zorgaanbieder ORO aan de Torenstraat in Helmond. Ook is er van eind februari tot uiterlijk 1 september 2024 er aan de Mierloseweg voor 50 jonge vluchtelingen een noodopvang.

De opvang aan de Torenstraat is voor in ieder geval twee jaar, dus tot augustus 2024. In de loop van 2024 bekijken we in samenspraak met omwonenden en ondernemers naar een eventuele voortzetten op deze locatie. 

De opvang op de Mierloseweg is een noodopvanglocatie voor ongeveer een half jaar. De opvang wordt uiterlijk op 1 september 2024 beëindigd.

Torenstraat

De groep vluchtelingen bestaan uit 50 jongeren, zowel jongens als meiden, waarvan de meesten afkomstig zijn uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. De jongeren aan de Torenstraat verblijven al sinds februari 2022 in Helmond. Eerst verbleven zij in een ander pand voor ze naar de Torenstraat verhuisden. Zij beginnen hun plek te vinden in Helmond en met elkaar. Zij voelen zich veilig in Helmond.

Mierloseweg

Hier verblijven 39 jongens die eerder in ook samen in een andere noodopvang zaten en elkaar dus al een beetje kennen. Hier heeft het COA ook rekening mee gehouden. Jongeren die het al goed met elkaar konden vinden, worden bijvoorbeeld samen op een kamer geplaatst, zodat de overstap zo gemakkelijk mogelijk wordt voor hen.

Leeftijden en nationaliteiten van de groep

  • 9x Eritrea;
  • 1x Ethiopië;
  • 1x Gambia;
  • 1x Malawi;
  • 1x Sierra Leone;
  • 2x Soedan;
  • 24x Syrië.

Leeftijden

  • 11 jongens van 16 jaar;
  • 28 jongens van 17 jaar.

De jongeren ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding van de jongeren, specifiek voor deze groep minderjarigen. COA roept organisaties en partijen uit de stad die ook activiteiten willen organiseren op om zich te melden om samen een gevarieerd programma aan te bieden.

Uw Reactie
Uw Reactie