Opvang jonge vluchtelingen Torenstraat

Sinds februari 2022 vangt het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) jonge vluchtelingen uit onder meer Syrië, Eritrea en Afghanistan op in Helmond. Deze groep woont, in ieder geval tot augustus 2024, in het pand van zorgaanbieder ORO aan de Torenstraat.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar gemeente@helmond.nl of bel 14 0492. 

De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en de toestroom van vluchtelingen neemt nog steeds toe. Als Helmond nemen we hierin onze verantwoordelijkheid.

De noodopvang is hard nodig, want het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kampt met enorme tekorten aan opvangplekken. Er komen veel vluchtelingen ons land binnen. En voor vluchtelingen die in ons land mogen blijven, is lang niet altijd direct een woning beschikbaar. De asielzoekerscentra zitten daardoor overvol. Het COA zoekt daarom overal in het land naar extra opvangcapaciteit. Naar aanleiding daarvan heeft ook de Commissaris van de Koning een dringende oproep gedaan aan de Brabantse gemeenten om op zoek te gaan naar geschikte opvanglocaties. Een tijdelijke tussenvoorziening voor statushouders versnelt de uitstroom vanuit asielzoekerscentra. Dit geeft meer ruimte voor de opvang van vluchtelingen in asielzoekerscentra die nu al vol zitten.

De groep jonge vluchtelingen woont in het pand van zorgaanbieder ORO aan de Torenstraat in Helmond.

De opvang aan de Torenstraat is voor in ieder geval twee jaar, dus tot augustus 2024. Na anderhalf jaar bekijken we in samenspraak met omwonenden en ondernemers naar een eventuele voortzetten op deze locatie.

De groep vluchtelingen bestaat uit 50 jongeren, zowel jongens als meiden, waarvan de meesten afkomstig zijn uit Syrië, Eritrea en Afghanistan.

Van februari tot augustus 2022 verbleef de groep in een pand aan de Mierloseweg in Helmond. De opvang daar is rustig en zonder noemenswaardige problemen verlopen, mede dankzij de hartverwarmende inzet van buurtbewoners en vrijwilligers. De jongeren beginnen hun plek te vinden in Helmond en met elkaar. Zij voelen zich veilig in Helmond.

De jongeren ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding van de jongeren, specifiek voor deze groep minderjarigen. COA roept organisaties en partijen uit de stad die ook activiteiten willen organiseren op om zich te melden om samen een gevarieerd programma aan te bieden.

Er is 24 uurs-begeleiding op de locatie door meerdere mentoren van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast heeft elke jongere een jeugdbeschermer vanuit Nidos. Nidos is de voogdij-instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Het COA biedt de jongeren langs twee lijnen begeleiding:

  • Aan de ene kant activiteiten gericht op het meedoen aan de Nederlandse samenleving. Mentoren begeleiden de jongeren bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid/volwassenheid. Ook bereiden zij hen voor op hun toekomst in Nederland of het land van herkomst.
  • Het COA biedt aan de andere kant begeleiding in de vorm van vrijetijdsbesteding in sport en spel. Een groot deel van deze activiteiten organiseert het COA zelf. Ze maken hierbij gebruik van bestaande structuren en specialisten in de omgeving.
  • Er is onderwijs en de LEV-groep organiseert verschillende dingen. Ook andere partijen hebben zich al gemeld om iets te organiseren, zoals sportverenigingen. Wilt u ook iets doen? Meld u dan gerust aan via info@coa.nl. Zij nemen dan contact met u op.

Naast onderwijs en Nederlandse taallessen worden er ook educatieve activiteiten aangeboden. Denk aan OV-training, verkeerslessen, kooklessen en hygiëne. De activiteiten worden door de mentoren georganiseerd, meestal in samenwerking met organisaties in de omgeving en/of vrijwilligers. In de avond kunnen ze activiteiten ondernemen. Dit kan zijn tv kijken, sporten en creatieve activiteiten georganiseerd door medewerkers of andere organisaties. Voor een groot deel is het vergelijkbaar met wat pubers doen in een ‘gewoon’ gezin. Bij het programma houdt COA rekening met de leeftijd en de interesses van de jongeren in de noodopvang.

Hiernaast is er ook 24 uur beveiliging aanwezig.

Ja, overdag gaan de jongeren naar school omdat ze allemaal leerplichtig zijn. De meeste jongeren kunnen naar het Jan van Brabant College in Helmond.

Overdag en ’s avonds zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. 

Dit zijn de contactgegevens:

  • E-mail: amvhelmond@coa.nl;
  • Telefoonnummer: 06-25693908;
  • Locatiemanager: Kewan Osman;
  • U kunt natuurlijk ook naar de opvanglocatie komen.

Bij spoed belt u altijd de politie op 112. Bij geen spoed maar wel politie belt u 0900 8844. Of spreek de wijkagent aan.

Samen met het COA starten we een omwonendenoverleg. Aanmelden kan via noodopvang@helmond.nl. U kunt zich hiervoor aanmelden als u omwonende of belanghebbende (zoals ondernemers uit de buurt) bent.

Omwonenden en belanghebbenden zoals ondernemers uit de buurt en de locatiemanager van het COA, de wijkmanager van de gemeente en de wijkagent van de politie gaan in het overleg in gesprek over de vragen en ervaringen over de opvanglocatie. Het omwonendenoverleg vindt eens in de 6 weken plaats. Door het overleg is het laagdrempelig om vragen en zorgen te delen en kunnen we goed inspelen op signalen uit de wijk of uit de opvanglocatie.

Het COA zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van allerlei activiteiten en werkzaamheden. Denk daarbij aan het helpen met Nederlandse les geven of huiswerkbegeleiding. Maar ook hulp bij gezonde voeding of het begeleiden van sport- en spelactiviteiten is welkom! Er zitten geen eisen aan hoe vaak of hoelang iemand moet komen.

Ook kan het COA hulp gebruiken in de vorm van bijvoorbeeld (bord)spelletjes en (sport)kleding.

Wilt u iets betekenen voor de vluchtelingen in Helmond? Mail dan het COA via amvhelmond@coa.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Uw Reactie
Uw Reactie