Strategie en Bestuur

Binnen het vakgebied Strategie & Bestuur zijn diverse teams ondergebracht. Naast de directie, het bestuur en projecten zoals verbeter- en verandermanagement, lichten we de volgende teams uit: Strategie & Bestuur, Concern control  en de Griffie 

Het team bestaat uit ruim 25 collega's, waaronder strategen, programmamanagers en bestuursadviseurs. De strategen zijn verantwoordelijk voor samenwerking met andere overheidspartners zoals het Rijk, provincie, waterschappen en andere gemeenten. Daarnaast adviseren zij over de lange termijn koers van de organisatie. Programmamanagers coördineren inhoudelijk programma’s op thema, zoals centrum, gezonde stad, duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Zij zorgen dat de programma's voldoende vertegenwoordigd zijn in verschillende projecten en samenwerkingsverbanden. De bestuursadviseurs ondersteunen de bestuurders op dagelijkse basis. Zij zorgen ervoor dat de speerpunten van bestuurders op de juiste plekken worden vertegenwoordigd. Kortom, we hebben een directe lijn met de politiek. Het team bestaat verder uit secretarieel ondersteuners en een adviseur public affairs/lobbyist. 

Stapeling van interessante vraagstukken 

De schaalsprong/groei van gemeente Helmond zorgt voor inhoudelijk, uitdagende projecten en thema's. Het effect van de schaalsprong zorgt voor een stapeling van interessante vraagstukken, sociaal, economisch en regiobreed. Hoewel alle collega's vanuit hun rol zelfstandig pionieren, staan we constant in verbinding met elkaar en zoeken we elkaar en partners buiten de organisatie op voor maximaal resultaat en voortgang. We zijn een team van netwerkers, nemen deel in werksessies en ontwikkelen visie- en strategische documenten. In verschillende netwerkverbanden vertegenwoordigen we (speerpunten van) de gemeente Helmond. Collega's van Strategie & Bestuur zijn tevens verantwoordelijk voor Europese subsidies en zorgen voor de verbinding met de landelijke ontwikkelingen en besluiten vanuit Den Haag.

Vrijheid en kansen grijpen 

Binnen dit team werken we veel samen met collega's uit het fysieke domein, aangezien wij betrokken zijn bij de stedelijke ontwikkelingen. We staan veel in contact met andere gemeenten, instanties en besturen. We zijn constant alert op kansen die voorbijkomen, spelen daarop in. We ervaren veel vrijheid in ons werk, doordat we zelf vormgeven aan ons werk en prioriteiten stellen. Het geeft energie als dingen lukken.   

De griffie is een klein team van ongeveer zeven collega's. Samen ondersteunen zij de gemeenteraad. De griffie vormt een belangrijke schakel tussen het college en de gemeenteraad. Het team bestaat uit drie raadsadviseurs, twee administratief griffiemedewerkers, een communicatieadviseur en een griffier. 

Inhoudelijke spil 

Het team van de griffie is inhoudelijk betrokken bij alles wat speelt en leeft in de organisatie en binnen de gemeente Helmond. De griffie heeft een strategische en procedurele rol, zorgt ervoor dat de juiste procedures worden gevolgd en verbindingen zijn gelegd. Er is veel aandacht voor participatie van inwoners, partners en bedrijven. De diversiteit aan (maatschappelijke) thema's waar de griffie bij betrokken is maakt het werk zo interessant. De griffie heeft dus een inhoudelijke en faciliterende spilfunctie met als doel: de gemeente beter maken.  

Persoonlijk en betrokken sfeer 

Binnen dit team heerst een persoonlijke en betrokken sfeer. In het team werken mensen die politiek bewust zijn (maar geen politiek bedrijven), flexibel zijn om mee te bewegen met de organisatie, maar ook proactief zijn en erop afgaan als dat nodig is. Als team werken we veel op het gemeentehuis, want samenwerken en betrokkenheid bij wat er speelt is van groot belang als je binnen de griffie werkt. Daarnaast sparren we als team veel met elkaar en willen we ons blijven ontwikkelen als team én op vakinhoud. 

Het team van ongeveer 10 collega's zet zich elke dag in om als organisatie ‘in control’ te blijven. De organisatie is ‘in control’ wanneer de gestelde doelen worden bereikt binnen de afgesproken kaders en spelregels. Wij signaleren proactief risico’s, adviseren en beoordelen over de beheersmaatregelen voor de directie en het bestuur. Ons werk richt zich op de doelgerichtheid, de doelmatigheid en effectiviteit van het gevoerde beleid van de gemeente Helmond. Dat gaat veel verder dan het financiële aspect, het gaat over processen over de volle breedte van de organisatie; van materiële processen tot vergunningen en voorzieningen. Dat maakt ons werk dynamisch, zeer divers en interessant. En maatschappelijk relevant! Want ons werk draagt eraan bij dat gemeente Helmond te allen tijde op een beheerste wijze invulling kan geven aan het realiseren van het ambitieakkoord voor de inwoners van Helmond. 

Ambassadeur van continue verbeteren 

Het team concern control bestaat uit een concerncontroller, interne auditors, project controllers en IT auditor. Samen zijn we ambassadeurs van continue verbeteren. We geven gevraagd en ongevraagd advies op alle plekken in de organisatie. Ons werk is elke periode van het jaar anders, van meewerken in het proces, opstellen van de jaarrekening, beoordelen van dossiers, tot het uitvoeren van reviews en audits . Project Portfolio Management en de LEAN methode ondersteunen ons in ons dagelijks werk en in samenwerking met teams intern. 

Samen vooruit 

Gemeente Helmond is ambitieus, wil vooruit en dat maakt het een prettige setting om voor te werken. Ons hechte team is namelijk sterk gemotiveerd om de gemeente vooruit te brengen en verbeterstappen te zetten waar mogelijk. Binnen het team zijn we betrokken bij elkaar en helpen we elkaar actief. We ontmoeten elkaar minimaal twee dagen per week op kantoor en delen ons werk verder flexibel in.

Collega's aan het woord

Onze collega's binnen Strategie en Bestuur vertellen graag wat meer over hun werk bij de gemeente.

Er zijn momenteel geen vacatures. Op de hoogte blijven van vacatures? Meld je aan op het kandidatenportaal!

Uw Reactie
Uw Reactie