Financiën

De afdeling ’Financiën’ bestaat uit drie gedreven teams: Financieel beheer en belastingen,  Financieel advies en beleid, Inkoop. Samen dragen deze teams zorg voor een optimale financiële huishouding van de gemeente. Een afdeling die sterk is verweven binnen de organisatie, want geldstromen zijn overal binnen de organisatie. We kijken als afdeling hoe we elkaar kunnen versterken, vakinhoudelijk én persoonlijk. Daarnaast werken we actief samen aan een fijne sfeer in het team om zo optimaal mogelijk te kunnen samenwerken.

Binnen dit team werken ruim 30 collega's, verdeeld in twee clusters: financiële administratie en gemeentelijke belastingen en heffingen. De financiële administratie draagt o.a. zorg voor de verwerking van inkomende facturen, inkomende en uitgaande geldstromen, facturatie, subsidie- verantwoordingen, vaste activa en het verwerken van grootboekmutaties.

Het team belastingen en heffingen draagt samen zorg voor o.a. het bepalen van de taxatiewaarden van alle panden, het opleggen van alle gemeentelijke belastingaanslagen, heffingen en vergunningen en vervolgens ook het innen hiervan. Ook de afhandelingen van betalingsverzoeken en bezwaren wordt vanuit dit team opgepakt. Dit cluster heeft veel contact met inwoners die vragen hebben met betrekking tot belastingen en heffingen. Het team bestaat uit financieel administratief medewerkers, crediteuren administrateurs, medewerkers innen en heffen, (register)taxateurs, regisseur jaarrekening, data-analist en juridisch medewerkers. 

Wij zetten de schouders eronder

Dat is de mentaliteit die heerst, want wij leveren altijd. Ook als het even druk is, want we begrijpen het belang van ons werk. De uitdaging van ons werk zit in de complexiteit van de organisatie en de uiteenlopende financiële processen, zoals de begroting, jaarrekening, voorjaarsnota en bestuursrapportages. We hebben sterk ingezet op het verder automatiseren van ons werk. De komende tijd willen we inzetten op nog efficiënter werken, zodat we de organisatie nog beter van dienst kunnen zijn en ons werk leuker wordt dan het al is.

De gemeente groeit mee en daarmee ook de organisatie, onze afdeling en dienstverlening groeit daarin mee

Het is een gevarieerd team aan mensen die zowel vakinhoudelijk als maatschappelijk gedreven zijn. We werken professioneel en zoeken ook continu naar mogelijkheden om processen te verbeteren. Leuk als je daar een bijdrage aan wilt leveren en mee wilt werken aan de groei van ons team en organisatie.

Het team advies en beleid bestaat uit ruim 25 collega's. Binnen het team werken verschillende disciplines met elkaar samen: (senior) financieel adviseurs, (senior) beleidsadviseurs, ondersteuners, medewerkers planning & control, fiscalist, subsidiespecialist en medewerker AOIC.  

Het teams houdt zich bezig met het ontwikkelen van beleidskaders, het geven van financiële adviezen en het bieden van ondersteuning bij het opstellen van bijdragen voor de planning & control cyclus. Daarnaast zijn er specialisten op het gebied van fiscaliteiten, subsidies en AO/IC.  Naast de financieel adviseurs die elk een eigen organisatieonderdeel adviseren, werken de strategisch financieel adviseurs aan complexe financiële en strategische vraagstukken. Veelal betreft het hier grote projecten zoals bijv. Brainport Smart District, Automotive Campus of Sport- en beleefcampus De Braak.

De beleidsadviseurs stellen de financiële kaders op, vertalen landelijke (financiële) ontwikkelingen naar de gemeente Helmond en adviseren over treasury vraagstukken. De   ondersteunende functies ondersteunen de financieel adviseurs en het management bij het op orde brengen en houden van de gemeentelijke financiën en leveren een bijdrage aan de planning- en control cyclus. 

Van mijlpaal naar mijlpaal 

Ons werk gaat van mijlpaal naar mijlpaal, omdat we steeds toewerken naar de oplevering van een product uit de planning en control cyclus (o.a. begroting en voorjaarsnota). Dat houdt ons scherp en zorgt dat we vaak successen kunnen vieren. De gemeente is een zeer interessante werkgever, want eigenlijk zijn het meerdere bedrijven binnen één organisatie. We hebben daardoor te maken met een grote diversiteit aan aandachtsgebieden waarover we adviseren. En we werken dicht op de politiek en de maatschappij, zo leveren we elke dag een bijdrage aan de ontwikkeling van Helmond.

Vooruitgang 

Mensen die vooruit willen, proactief handelen en initiatief nemen, dat past goed in ons team. Wij zijn ervoor om met scherpe en kwalitatief goede adviezen de organisatie te helpen. Dat vraagt om mensen met een kritische blik, lef en overtuigingskracht. We zijn ervan overtuigd dat we elke dag beter kunnen worden door elkaar feedback te geven, naar elkaar te luisteren en er voor elkaar te zijn. Dat is de sfeer die er heerst in ons team. Gericht op samenwerken, soms meebewegen en soms juist de kritische noot te zijn.

Bij alles wat ingekocht wordt binnen gemeente Helmond is team inkoop betrokken. Van grote (bouw)projecten met alle voorbereidende werkzaamheden die daarbij horen tot trapliften voor onze inwoners. Van het opnieuw aanleggen van wegen tot IT-projecten voor onze eigen bedrijfsvoering. De grote verscheidenheid aan (politieke en maatschappelijke) thema's maakt het werken bij inkoop zo interessant. Bij team inkoop zorgen de collega's ervoor dat juiste procedures en regels van aanbestedingen worden gevolgd. Dat houdt in veel plannen, organiseren en op maat adviseren. We werken dag in dag uit samen met de interne organisatie. Ons motto is dan ook: Samen kom je verder! 

Team inkoop is in toenemende mate verantwoordelijk voor de borging van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen en is kartrekker op dit thema binnen de organisatie. Gemeente Helmond wil op die manier met haar inkoopopdrachten bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijk doelen die we ons als overheid hebben gesteld.

Sterke teamgeest

Team inkoop is een hecht team! Het team bestaat uit een coördinator, vier senior concern inkopers, twee concern inkopers, een junior concern inkoper, aanbestedingsjurist, contractbeheerder, inkoopanalist en een social return coördinator. Er heerst een sterke teamgeest, er is veel persoonlijk contact en hoge mate van verbondenheid met de organisatie. Daarnaast is er veel ruimte om je werk zelf in te delen en hybride te werken (de helft op kantoor en de helft vanuit huis).   

Geen “Nee, want” maar “Ja, tenzij” 

Het werk is dynamisch en afwisselend, maar ook sterk procedureel. De aanbestedingswetgeving moet worden gevolgd en dat is precies waar team inkoop op stuurt. Dat moet je natuurlijk wel leuk vinden. We werken vanuit de overtuiging: “Ja, tenzij” en kijken als team hoe het voor onszelf en de organisatie leuker en makkelijker kan. We zijn volop in ontwikkeling en willen continu scherp blijven op hoe we dit kunnen blijven realiseren. Team inkoop is onderdeel van de afdeling financiën. Die korte lijntjes met deze collega's werkt wel zo fijn. 

Collega's aan het woord

Onze collega's binnen de Financiën vertellen graag wat meer over hun werk bij de gemeente.

Alle gevonden vacatures

36 uur | € 5561 - € 7325
Solliciteer vóór: 14 juni 2024

Uw Reactie
Uw Reactie