Vrachtauto’s, bussen en aanhangwagens binnen de bebouwde kom

Soms worden grote voertuigen op plaatsen geparkeerd waar bewoners overlast van deze voertuigen ondervinden. Denk hierbij aan vrachtauto's, bussen en aanhangwagens. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat de beschikbare parkeerruimte onvoldoende is.

Een voertuig dat, inclusief lading (met inbegrip van een aanhangwagen), een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, mag niet overal geparkeerd worden (5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020). Hier wordt door de boa's van de gemeente Helmond op gehandhaafd. Redenen hiervoor zijn onder andere dat het uitzicht van bewoners wordt belemmerd of dat het hinder of overlast kan bezorgen.

Uw Reactie
Uw Reactie