Te lang geparkeerde aanhangwagens

Een opgeruimde straat zonder rommelig geparkeerde aanhangwagens is belangrijk. Voertuigen die bedoeld zijn om achter een motorvoertuig te hangen, mogen niet langer dan zeven achtereenvolgende dagen permanent op één plaats op straat staan. Denk dan aan aanhangwagens, campers, caravans, keetwagens en dergelijke (artikel 5.1.5 Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020).

Een kleine verplaatsing kan niet als een verplaatsing worden gezien. Een verplaatsing is bijvoorbeeld wél als de aanhangwagen duidelijk in een andere buurt geplaatst wordt. Het om de hoek plaatsen is geen verplaatsing. Dit geldt voor straten/weggedeelten die zijn aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Boa’s van gemeente Helmond controleren of u zich aan deze regel houdt.

Op uw aanhangwagen is een sticker geplaatst

Is er een sticker geplaatst op uw voertuig? Dan heeft een boa geconstateerd dat uw aanhangwagen meer dan zeven dagen op straat staat. Dit is niet toegestaan. Daarom moet u uw aanhangwagen van straat verwijderen. Het verplaatsen van de aanhangwagen naar een andere plek in de buurt is niet genoeg. Uw aanhangwagen moet echt van de straat af.

Indien een boa constateert dat uw aanhangwagen meer dan zeven dagen op de straat staat, wordt er indien mogelijk, contact met u opgenomen. Samen met de boa worden er afspraken gemaakt om de aanhangwagen te verwijderen. Indien er geen contact kan worden gelegd, wordt u middels een brief in kennis gesteld van het feit dat u de aanhangwagen moet verplaatsen.

Indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen of u niet reageert op de brief, kan de gemeente Helmond u een last onder dwangsom (geldboete) opleggen. Dit gebeurt middels een brief. Deze brief vermeldt binnen welke termijn de aanhangwagen moet zijn verwijderd en de hoogte van het bedrag dat u per dag moet betalen indien u uw aanhangwagen niet verwijderd.

Heeft u de aanhangwagen ondertussen verwijderd? Dan hoort u verder niets en hoeft u niets te betalen.

Oneens met de rekening?

Dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente Helmond. De brief waarin de last onder dwangsom wordt opgelegd, vermeldt hoe u bezwaar kunt indienen en hoe de bezwaarprocedure verloopt.

Uw Reactie
Uw Reactie