Controle autowrakken en defecte auto's

Autowrakken en defecte auto's mogen in Helmond niet op straat staan. Autowrakken en defecte auto's geven een rommelige aanblik op straat en nemen parkeerruimte in beslag. Een autowrak is een voertuig dat rijtechnisch in slechte staat is en verwaarloosd is. Een defecte auto is een voertuig waarmee u door gebreken niet meer mag of kan rijden.

Verwijderen autowrak, defecte auto of aanhanger

Boa’s controleren op autowrakken en/of defecte auto's en aanhangers (artikelen 5.1.3 en 5.1.4 Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020). Vindt een boa dat een auto voldoet aan de criteria voor een wrak? Dan ontvangt de eigenaar van de auto een brief. Hierin staat dat hij de auto binnen zeven dagen moet verwijderen van de straat. Staat het wrak er na zeven dagen nog? Of waren de argumenten van de eigenaar volgens de gemeente niet overtuigend voor het laten staan van het wrak? Dan wordt het wrak verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf.
Levert de auto direct gevaar op voor de omgeving? Dan past de gemeente 'spoedeisende bestuursdwang' toe (artikel 5:31 Algemene Wet Bestuursrecht). De auto wordt dan direct verwijderd. Na afloop ontvangt de eigenaar bericht. Auto's zonder kenteken zijn een zaak voor politie. Deze verwijdert de gemeente niet.

Uw auto of aanhanger terugkrijgen

Verwijderde autowrakken en defecte auto's worden tijdelijk opgeslagen bij de gemeentewerf (artikel 5:29 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht). Daarna worden ze gesloopt of geveild. Een autowrak kan binnen 14 dagen na verwijdering worden teruggehaald (artikel 5:30 lid 3 Algemene Wet Bestuursrecht). Een defecte auto kan binnen 13 weken na verwijdering worden teruggehaald (art. 5:30 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht)

Uw Reactie
Uw Reactie