Wat zet je in het projectplan en de begroting?

1. Gegevens van het project

 • NAW-gegevens (naam, adres, mailadres, telefoonnummer)
 • KVK nummer of BSN nummer
 • IBAN-gegevens
 • Website
 • CV
 • Overige relevante informatie

2. Inleiding

Introductie van het project.
Waarom ga je het project doen?

3. Projectbeschrijving

 • Wat is de doelstelling van het project?
 • Welke eindresultaten worden verwacht?
 • Wat draagt het project bij aan de ontwikkeling van jou als professionele culturele maker?
 • Wat is cultureel / kunstzinnig gezien bijzonder aan het project?
 • Waarom draagt het bij aan de diversiteit van cultuur in Helmond?
 • Wat is de doelgroep, wie gaan jullie bereiken?
 • Wat is de planning?
 • Waar vindt het plaats?
 • Met wie (welke organisaties / personen) werk je samen en waarom?

4. Communicatie / promotie

Hoe ga je de activiteiten onder de aandacht brengen?

Denk aan: flyers, posters, persberichten, social media, een website, nieuwsbrieven, advertenties, winacties, andere promotieacties die leiden tot mond tot mond reclame.

5. Begroting en dekkingsplan

Welke kosten moet je maken om het project te realiseren?
Weet je niet wat iets kost? Vraag dan alvast een (vrijblijvende) offerte aan.

Kosten moeten natuurlijk worden gedekt.
Hoe wil je de kosten in de begroting gaan financieren?
In een dekkingsplan leg je uit wat je inkomsten zijn. Voorwaarde is dat minimaal 10% van de dekking uit andere financieringsbronnen dan de aangevraagde subsidie komt.

Denk aan: subsidies overheid, subsidies andere fondsen, bedrijven, particulieren, sponsoring (in natura) door particulieren of bedrijven, eigen bijdrage, crowdfunding, kaartverkoop, bijdragen van organisaties met wie je samenwerkt , na afloop uitingen verkopen of veilen (bijv. kunstwerken).

6. Aangevraagd bedrag

Vanuit de Makersregeling Helmond kun je maximaal € 10.000,= aan subsidie krijgen.
Vermeld in je projectplan welk bedrag je aanvraagt.

Algemene tips voor projectplan en financiering

 • Begin ruim voor de aanvang van het project met het aanvragen, minimaal drie maanden tot een half jaar.
 • Wees zo concreet mogelijk en zet alle relevante informatie in het plan.
 • Houd rekening met de criteria van de subsidieregeling Makersregeling Helmond.
 • Maak gebruik van de gelegenheid om je aanvraag mondeling toe te lichten bij de adviescommissie Makersregeling Helmond.
 • Je kunt er ook voor kiezen om in een vroeg stadium contact op te nemen met de gemeente om je concept projectplan te bespreken.
 • De verschillende subsidiemogelijkheden binnen de gemeente sluiten elkaar niet uit, maar worden wel binnen de gemeente op elkaar afgestemd.
 • Elk fonds of sponsor heeft zijn eigen criteria en doelgroepen. Beargumenteer in je
  subsidieaanvraag waarom je project aan de voorwaarden van het fonds of de sponsor voldoet. Vooraf informeren naar de mogelijkheden is aan te bevelen.
Uw Reactie
Uw Reactie