Kentekentoegang voor ondernemers

Bent u ondernemer in het autovrije gebied? Dan vindt u hier een reeks vragen en antwoorden over kentekentoegang in uw situatie.

Ja, ondernemers die in het gebied gevestigd zijn kunnen ook in de nieuwe situatie 24/7 het gebied in- en uitrijden met een ontheffing, als u hiervoor in aanmerking komt.

Het uitgangspunt is dat bezorgdiensten binnen de venstertijd hun bezorging regelen.

Bezorgdiensten komen niet in aanmerking voor een ontheffing.

Binnen venstertijden mag u laden en lossen zonder vergunning:

  • Centrum Helmond: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 11.00 uur;
  • Brandevoort: maandag tot en met vrijdag van 08.45 tot 11.45 uur.

Wilt u laden, lossen of (ver)bouwen in zo’n gebied buiten de venstertijden? Dan moet u een ontheffing van het verbod aanvragen. Toeleveranciers krijgen geen ontheffing.

Rijden door het voetgangersgebied mag alleen tijdens de venstertijden. U loopt het risico beboet te worden als u buiten de venstertijden met een voertuig door het gebied rijdt.

Als ondernemer kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, een ontheffing aanvragen om het gebied in te rijden met uw eigen geregistreerde voertuig buiten de venstertijden. Moet uw leverancier en/of personeel bij uw pand zijn met een voertuig buiten de venstertijden, dan dienen zij buiten het voetgangersgebied te parkeren.

Ja, ondernemers die in aanmerking komen voor een ontheffing kunnen ook in de nieuwe situatie 24/7 het gebied in- en uitrijden. Heeft u geen ontheffing? Dan kunt u het gebied niet inrijden.

Heeft u verdere vragen?

Stuur dan een mail naar gemeente@helmond.nl

Uw Reactie
Uw Reactie