Algemene vragen en antwoorden over kentekentoegang

Op deze pagina vindt u algemene vragen en antwoorden over kentekentoegang in het centrum en de wijk Brandevoort.

Er zijn verschillende soorten ontheffingen die u kunt aanvragen. Hieronder leest u kort wat ze inhouden. Op deze pagina kunt u een aanvraag doen voor een ontheffing.

Ontheffing incidenteel kortstondig

Deze ontheffing heeft u nodig als u een korte periode wilt rijden of werken op een plek waar dit niet is toegestaan.

Ontheffing markt

Deze ontheffing heeft u nodig als u een standplaats heeft op de weekmarkten

Ontheffing functioneel

Voor permanente toegang tot de voetgangerszone en geslotenverklaring voor het uitvoeren van terugkerende werkzaamheden in de voetgangerszone of gesloten verklaring (zoals waarde transporten of taxivervoer).

Ontheffing voetgangersgebied

Sommige gebieden of wegen (winkelpromenade en/of autovrije zones) zijn verboden voor auto’s en andere voertuigen. Binnen onderstaande venstertijden mag u daar laden en lossen zonder vergunning:

  • Centrum Helmond: maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 11:00 uur
  • Brandevoort: maandag tot en met vrijdag van 08:45 tot 11:45 uur en van 16:00 tot 16:30 uur
    Wilt u laden of lossen buiten de venstertijden? Dan moet u een ontheffing van het verbod aanvragen. U mag niet parkeren op het voetgangersgebied.

Ontheffing medici

Heeft u een huisartsenpraktijk of verloskundigenpraktijk in Helmond gevestigd, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Voor medewerkers in uw praktijk kunt u wanneer noodzakelijk een ontheffing aanvragen (met bewijslast).

Dagontheffing

Wilt u één dag op het voetgangersgebied laden en lossen dan kunt u deze ontheffing aanvragen. Hij is geldig van 07:00 tot 23:00 uur. U mag niet parkeren in het voetgangersgebied.

Calamiteiten

Als u door onverwachte omstandigheden, bijvoorbeeld alarm ’s nachts, een ongeval of andere urgente situaties, het voetgangersgebied oprijdt terwijl u geen ontheffing hiervoor heeft, dient u binnen 24 uur een e-mail te sturen naar kentekentoegang@helmond.nl. Hierin dient u datum, tijdstip, kenteken en een gegronde motivatie te vermelden. Voeg bij deze e-mail ook de bewijslast van de gebeurtenis toe. Deze wordt beoordeeld en u ontvangt een antwoord met de beslissing.

Als u een ontheffing heeft geregeld voert de gemeente uw kenteken(s) in een systeem in. Wanneer u het autovrije gebied inrijdt, scant een van de camera’s die de gemeente heeft opgehangen het kenteken van uw voertuig. Als het systeem uw kenteken herkent omdat uw kenteken geregistreerd staat, heeft uw voertuig toegang en gebeurt er verder niets. De gemeente bewaart de scan niet. Als het systeem uw kenteken niet herkent, ontvangt u eerst een waarschuwing, daarna volgt een boete.

Als u door onverwachte omstandigheden, bijvoorbeeld alarm ’s nachts, een ongeval of andere urgente situaties, het voetgangersgebied oprijdt terwijl u geen ontheffing hiervoor heeft, dient u binnen 24 uur een e-mail te sturen naar kentekentoegang@helmond.nl.
Hierin dient u datum, tijdstip, kenteken en een gegronde motivatie te vermelden. Voeg bij deze e-mail ook de bewijslast van de gebeurtenis toe. Deze wordt beoordeeld en u ontvangt een antwoord met de beslissing.

De gemeente Helmond handhaaft in de binnenstad op zowel het in- en uitrijden als het parkeren. In beide gevallen door controles op straat. Maar voor het in- en uitrijden werkt de gemeente ook met een camerasysteem op basis van kentekenherkenning. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met uitzonderlijke situaties; zoals een spoedgeval.

Bewoners, bezoekers en winkeliers ervaren hinder en overlast van de aanwezigheid van (motor)voertuigen in het voetgangersgebied. Dit doet afbreuk aan de leefbaarheid en het gewenste aangename winkelklimaat. Het brengt tevens ongewenste milieu- en geluidsoverlast met zich mee. De pollers die er stonden konden deze problemen niet goed genoeg oplossen. Vandaar dat er is gekozen voor een duurzame oplossing.

Onze BOA’s kunnen niet altijd in het voetgangersgebied aanwezig zijn. De camera is een hulpmiddel om overtredingen vast te stellen. De camera is de minst kostbare, maar meest efficiënte manier om zo weinig mogelijk voertuigen te hebben in een voetgangerszone.

Ja, sterker nog, de hulpdiensten kunnen eerder op locatie zijn omdat er geen kans meer is op storing aan de poller, waardoor men nu nog wel eens een andere route moet kiezen.

U kunt ons bereiken via tel. 14 0492.

De boete bedraagt € 150,- (exclusief administratiekosten) en wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau.

Als u een waarschuwing of een boete heeft gehad is het mogelijk de foto’s van die overtreding op te vragen. Hiervoor stuurt u een e-mail naar kentekentoegang@helmond.nl.

In uw e-mail stuurt u de volgende stukken mee:

  • een kopie van het kentekenbewijs;
  • de datum en het exacte tijdstip van de overtreding;
  • eventueel een kopie van de waarschuwing of boete.

De opbrengt van beschikkingen is voor het Rijk. De gemeente krijgt de inkomsten uit boetes niet. Daar is het ons ook niet om te doen. Het doel van het inzetten van de camera’s is een leefbare en aangenaam voetgangersgebied met zo min mogelijk overlast van (motor)voertuigen.

Heeft u verdere vragen?

Stuur dan een mail naar gemeente@helmond.nl

Uw Reactie
Uw Reactie