SamenSpeelBelofte

In een SamenSpeelBelofte hebben we beschreven hoe we de samenspeelkansen van kinderen in Helmond willen vergroten. En hoe we kinderen en (ervarings)deskundigen daarbij betrekken. Wat gaat wij doen om de samenspeelkansen van kinderen te vergroten?

Waar staat de Gemeente Helmond voor?

Helmond wil een stad zijn waar iedereen zich welkom voelt en echt mee kan doen. Wij maken daarom werk van een inclusieve samenleving, voor en met kinderen.

Wat beloven wij te doen in 2020-2021?

Wij voeren in 2020 en 2021 het Actieprogramma VN-verdrag Helmond 2020-2021 uit. Daarin laten we zien hoe wij Helmond de komende jaren toegankelijker maken, samen met partners en ervaringsdeskundigen. In het actieprogramma zetten we in op inclusieve speelplekken en een inclusieve speelcultuur in heel Helmond.

Onze activiteiten om dit te bereiken zijn:

  • We dragen het belang uit van samen buiten spelen voor ontwikkeling van kinderen.
  • We stimuleren samen spelen in samenwerking met de buurt en onze partners Jibb+ en LEV-groep. Daarbij zetten we in op:
    • een inclusieve speelcultuur: samen spelen en meedoen voor kinderen met en zonder beperking;
    • betrokkenheid van de buurt bij een positieve, veilige speelomgeving en stimuleren van vrij buiten spelen met natuurlijke elementen zoals groen, zand en water.
  • We gaan van wijkspeelplekken samenspeelplekken maken. In 2021 pakken we 5 plekken aan. Daarbij vragen we ervaringsdeskundigen om mee te denken bij het ontwerpen van speelplekken.

Hoe gaan wij daar kinderen bij betrekken?

Kinderen zijn onze experts; zij weten waar en hoe ze willen spelen en wat daarvoor nodig is. We vragen dus aan kinderen om mee te denken, vóór we een ontwerp van een speelplek maken. Dat doen we via het kindernetwerk en de jongeren van Jeugdvriendelijke stad en in samenwerking met scholen.

We gaan kinderen met een beperking en hun ouders opzoeken en uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Dit doen we samen met partners zoals Gehandicapten Overleg Helmond, Uniek Sporten en scholen voor speciaal onderwijs in de regio.

Uw Reactie
Uw Reactie