Ruimtelijke ontwikkelingen Berkendonk

Het gaat goed met Helmond. De economische groei in de regio is ook voelbaar voor Helmond; er komen meer banen. Er wordt hard gebouwd aan meer betaalbare woningen en dat trekt nieuwe Helmonders aan. Zo groeit de stad. Dat vraagt om voldoende werkgelegenheid en goede voorzieningen. Eén van die behoeftes is een mooie plek in Helmond waar natuur samengaat met recreatie en waar ook mooie evenementen mogelijk zijn.

De gemeente werkt daarom aan een ruimtelijke visie om het hele gebied ten zuiden van Berkendonk flink te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Op zo’n manier dat er van alles te doen is voor onze inwoners, van jong tot oud. Een uitbreiding van het aantal en de soorten evenementen is daar ook onderdeel van. Bij de uitwerking van de ruimtelijke visie, bepalen we hoeveel evenementen er maximaal per jaar gehouden mogen worden. Want het is belangrijk dat Berkendonk ook voor omwonenden een fijne plek blijft en er een acceptabele balans is tussen levendigheid en leefbaarheid. We kijken naar hoe we het gebied rondom het water van Berkendonk inrichten, naar het versterken van de natuur en naar recreatieve mogelijkheden. Het gebied moet aantrekkelijker en levendig worden voor alle doelgroepen. We onderzoeken de kansen om het opwekken van duurzame energie te koppelen aan de parkeerproblemen in het gebied. Daarbij zorgen we ook voor goede bereikbaarheid van het terrein voor de hulpdiensten en de bezoekers van het gebied.

Niet alles kan zomaar. De gemeente stelt stevige voorwaarden aan de ontwikkelingen. Daarbij wegen we alle belangen goed af. Een belangrijke doelstelling van de ruimtelijke visie is dat samen met bewoners en gebruikers er een goed plan komt voor het (toekomstig) gebruik van Berkendonk. Dat is ook de reden dat er een aantal bijeenkomsten is georganiseerd voor alle belanghebbenden. Het doel is om van Berkendonk een interessant en levendig gebied te maken dat het hele jaar door een fijne ontmoetingsplek is en waar van alles te doen is. Zo ontwikkelen we een gebied met meerwaarde voor de hele stad.

Participatiebijeenkomst 22 november

Op 22 november vond de tweede brede participatiebijeenkomst plaats voor inwoners en verenigingen die betrokken zijn bij het gebied of daar in de buurt wonen. In vier sessies van elk 45 minuten hebben we de twee scenario’s voor het gebied gepresenteerd. Ook hebben we een toelichting gegeven op het programma van eisen dat nog in ontwikkeling is. Het programma van eisen geeft een overzicht van de voorwaarden waaronder evenementen kunnen plaatsvinden. Na de presentatie zijn de aanwezigen in groepjes uiteen gegaan en kon iedereen zijn of haar reactie geven op de voorliggende scenario’s en het programma van eisen.

Bekijk de tijdens deze bijeenkomst gebruikte presentatie. De planning met bijbehorende vervolgstappen is weergegeven in deze presentatie. Wij voegen een verslag van deze tweede bijeenkomst toe aan deze website zodra wij alle input hebben verwerkt.

Participatiebijeenkomst op 10 juli 2023

Op 10 juli was er een eerste brede participatiebijeenkomst voor personen en instanties die betrokken zijn bij het gebied of daar in de buurt wonen. Er zijn veel ideeën, kansen en knelpunten genoemd door de mensen die er waren. Bekijk de presentatie die tijdens de bijeenkomst is gebruikt. De planning die we hier noemen is veranderd. Dit omdat we meer tijd nodig hebben om de plannen uit te werken. Lees het verslag van de avond

Heeft u moeite met het lezen van deze documenten? Vraag een digitaal toegankelijke versie aan.

 

Uw Reactie
Uw Reactie