• Stad
  • Rijpelberg
  • Een multifunctionele accommodatie (MFA) voor Rijpelberg

Een multifunctionele accommodatie (MFA) voor Rijpelberg

Rijpelberg krijgt net als Helmond West en de Binnenstad een multifunctionele accommodatie (MFA). In deze MFA is straks plek voor twee basisscholen, het wijkhuis en verschillende andere maatschappelijke voorzieningen. Hoe de accommodatie eruit gaat zien en waar die komt, is nu nog niet duidelijk.

Waarom komt er een MFA in Rijpelberg?

De scholen in Rijpelberg hebben de ambitie om meer voorzieningen voor kinderen te realiseren. Door de realisatie van MFA Rijpelberg gaan onderwijs en kinderopvang actief samenwerken onder één dak. Hierdoor kunnen kinderen nog beter/passender onderwijs krijgen. Ook biedt het kansen voor ouders, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen.

In het gebouw is ook ruimte voor het wijkhuis en andere partijen. Welke (maatschappelijke) organisaties dat zijn, is nu nog niet bekend. Door het realiseren van een MFA ontstaat een centrale ontmoetingsplek in de wijk. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen.

Onderzoek naar basisonderwijs

We hebben een bureau onderzoek laten doen naar het basisonderwijs in Rijpelberg. Hieruit kwam naar voren dat het realiseren van twee scholen onder één dak meerwaarde heeft voor de wijk.

Het bureau heeft ook gekeken naar mogelijke locaties. Op dit moment worden de locaties Theo Driessenhof, Baroniehof en Straakven verder onderzocht. Welke locatie het precies gaat worden, is dus nog niet bekend. Daarvoor is meer onderzoek nodig. De locatiekeuze is onderdeel van het Wijkontwikkelingsprogramma (WOP).

Uw Reactie
Uw Reactie