Wijkontwikkelingsprogramma (WOP)

Er gaat de komende jaren het nodige gebeuren in Rijpelberg. We maken hiervoor een wijkontwikkelingsprogramma (WOP). In een WOP komt een analyse van de wijk te staan, worden doelen gesteld én worden plannen benoemd om de komende jaren uit te voeren. Dit WOP geldt voor de periode tot 2030.

We zijn nu bezig met het ophalen van informatie voor het WOP. We brengen per thema in kaart wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er nodig is om dat te veranderen. Er zijn al drie projecten bekend waar we in ieder geval mee aan de slag gaan:

Andere plannen zijn nog niet bekend. Daarover gaan we met maatschappelijk partners en inwoners in gesprek.

In april gaan we dan ook de wijk in. Op basis daarvan stellen we de plannen op. Het kan gaan om bouw en renovatieplannen, maar ook over ideeën voor de openbare ruimte. Daarnaast staat in dit WOP ook hoe we de wijk nog leefbaarder maken. Verder is er aandacht voor de thema’s gezondheid en veiligheid.

Door de wijk op al die onderwerpen aan te pakken, wordt Rijpelberg een plek waar het nóg fijner wonen, werken en vertoeven is.

Als alles volgens planning verloopt, dan wordt het WOP in 2023 vastgesteld.

Uw Reactie
Uw Reactie