• Ondernemer
  • Werkzaamheden kabels en leidingen, vergunning

Werkzaamheden kabels en leidingen, vergunning

Wilt u kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond aanbrengen? Dan heeft u hiervoor in de meeste gevallen een vergunning nodig. Kabel-, nuts- en telecombedrijven kunnen kleine werkzaamheden zonder extra vergunning online melden via het systeem MOOR.

Voorbeelden van niet ingrijpende werkzaamheden zijn:

  • kabels of leidingen aanbrengen in eerder aangebrachte voorzieningen
  • reparaties of onderhoudswerk aan kabels of leidingen die samen een lengte van minder dan 25 meter hebben
  • (huis)aansluitingen aanleggen tot maximaal 25 meter, die geen verhardingen of groen kruisen

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden en technische eisen in het handboek 'Kabels & Leidingen Helmond 2014'.

  • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
  • Alleen bij leidingen met gevaarlijke inhoud, zoals gas: de kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

Aanpak

De gemeente Helmond maakt voor het verlenen van graafvergunningen en voor het melden en administratief afhandelen van graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Wilt u een vergunning aanvragen of werkzaamheden melden? Ga dan naar het MOOR Platform via onderstaande knop 'online regelen'. Beschikt u niet over een MOOR account? Neem dan contact op met de MOOR Helpdesk, bereikbaar via (088) 23 44 700 of helpdesk@moorwerkt.nl

Graven

Als u gaat graven met een machine, moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster (zie 'formulieren').

Online regelen

Formulieren

Contact

U kunt bij vragen contact opnemen met de coördinator Ondergrondse Infrastructuur, dhr. Fijma. Hij is telefonisch bereikbaar via 0492-587679.

Kosten

De tarieven vindt u in de Legesverordening Helmond. De hersteltarieven vindt u onder 'Meer informatie', Tarievenblad straatwerk-, hersteltarieven en toeslagen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie