• Home
 • Vuur stoken in de openlucht

Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor schriftelijk een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden. 

Voorwaarden

De gemeente kan aan de ontheffing extra voorwaarden verbinden. 

Aanpak

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier (zie 'formulieren'). Het volledig ingevulde formulier graag sturen naar: vergunningen@helmond.nl.

Zo vraagt u een ontheffing aan voor vuur stoken in de openlucht:

 • Ga naar het Omgevingsloket.  
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een ontheffing nodig heeft. U kunt de ontheffing meteen aanvragen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD 
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 
 • U geeft door:
  • waarom u vuur wilt stoken
  • waar u vuur wilt stoken
  • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
  • hoe groot het vuur zal zijn
  • of er risico is op schade door het vuur en zo ja, wat voor schade

U kunt de aanvraag via e-mail of ook per post indienen. Gebruik hiervoor onderstaande adresgegevens. Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als het aanvraagformulier volledig is ingevuld.

Formulieren

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via onderstaande contactgegevens.

Kosten

De aanvraag van een stookontheffing kost €29,50 (tarief 2024).

Termijn

Na ontvangst beoordeelt de gemeente uw aanvraag op volledigheid en op geschiktheid van de aangegeven locatie. Denk bijvoorbeeld aan: overlast, verkeersveiligheid, (brand)veiligheid van personen of goederen, (volks)gezondheid en bescherming van natuur en landschap. Via onderstaande website van het RIVM vindt u informatie over het voorkomen van overlast door het stoken van hout. De gemeente beslist binnen 4 tot 6 weken na ontvangst op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Team Vergunningen
Uw Reactie
Uw Reactie