• Home
 • Vergoeding aanvragen voor schade door een besluit van de gemeente

Vergoeding aanvragen voor schade door een besluit van de gemeente

De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit werd planschade genoemd. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft. 

U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van de schade. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') en provinciale projecten kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Zulke projecten gaan boven de mogelijkheden of bevoegdheid van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van nadeelcompensatie zijn onder andere:

 • U heeft schade door een besluit van de gemeente over de ruimtelijke omgeving.
 • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond (u bent eigenaar, geen huurder).
 • U heeft een blijvende inkomstendaling.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de gemeente het besluit heeft gepubliceerd of nadat is begonnen met de activiteit waardoor u schade lijdt.
 • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon voorzien toen u het pand of de grond kocht.
 • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.

Aanpak

U kunt schriftelijk om een tegemoetkoming vragen en versturen naar onderstaand adres. Er zijn kosten verbonden aan de behandeling van uw verzoek. U krijgt schriftelijk bericht, waarin u wordt geïnformeerd over de procedure en over het (wettelijk) te betalen bedrag.

In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw aanvraag
 • welke schade u heeft
 • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
 • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
 • als u geen financiële vergoeding vraagt, beschrijf dan op welke manier u voor de schade tegemoetgekomen wilt worden
 • alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
 • uw handtekening

Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Diegene adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

Kosten

U betaalt maximaal € 500 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit bedrag moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding accepteert, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt gegeven.

Termijn

Een aanvraagprocedure voor nadeelcompensatie duurt maximaal 1 jaar. Kan iemand nog in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente waarvoor u nadeelcompensatie wilt? Dan gaat de termijn van maximaal 1 jaar pas in als de beroepstermijn voorbij is.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen Postbus 950 5700 AZ Helmond Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie