Starterslening aanvragen

Wilt u voor de eerste keer een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een Starterslening. U kunt dan een deel van het aankoopbedrag tegen een aantrekkelijk rentepercentage bij de gemeente lenen. Dit geldt voor mensen die al in Helmond wonen, maar ook die zich hier nieuw willen vestigen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Dat Nationale Hypotheek Garantie (NHG) de Starterslening borgt, is een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten. Om dit mogelijk te maken, is de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Via de rekenmodule onder 'Meer informatie' kunt u bekijken of u mogelijk in aanmerking komt voor de Starterslening.

De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt maximaal 20% van de koopsom tot een maximum van €25.000. Voor woningen met een koopsom van €180.000 of minder bedraagt dit maximumbedrag €35.000.

Combinatielening

De Combinatielening is te vergelijken met bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Het beginsaldo van de Combinatielening bedraagt € 0. De nu verplichte aflossing op de Starterslening wordt betaald uit de Combinatielening. Hierdoor loopt het geleende saldo van de Combinatielening net zo veel op als er wordt afgelost op de Starterslening. Omdat de Combinatielening geen hypothecair krediet voor belasting box 1 is, komen de kosten hiervan ook niet in aanmerking voor belastingaftrek.

Het toepassen van de aflossingsvrije periode van 3 jaar (of na hertoets eventueel meer jaren) wordt daarom verschoven van de Starterslening naar deze Combinatielening. Op die manier behoudt de Starterslening (in combinatie met de Combinatielening) haar unieke karakter en voldoet aan de verplichte aflossingseis. Omdat de Combinatielening niet in aanmerking komt voor belastingaftrek, levert dit in vergelijking met de oorspronkelijke Starterslening, een zeer beperkt belastingnadeel van enkele euro’s op.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
  • De lening is beschikbaar voor zowel nieuwbouw- als bestaande woningen.

In de folder kunt u alles teruglezen.

Aanpak

U kunt de starterslening aanvragen via onderstaande knop 'online regelen met DigiD'.

In de folder vindt u meer informatie over de lening. Deze folder vindt u onderaan deze pagina.

Online regelen met DigiD

Termijn

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van het college van B&W een toewijzingsbesluit. In dit toewijzingsbesluit treft u verdere informatie aan op welke wijze u de aanvraag kunt voortzetten bij SVn.

Let op: de lening wordt pas toegekend na een positieve krediettoets door de SVn. Vervolgens zal de SVn u een offerte toezenden.

Bezwaar en beroep

U kunt bij de gemeente Helmond bezwaar maken tegen een afwijzingsbesluit van het college en een klachtenprocedure starten bij SVn tegen een negatieve toetsing door SVn.

Uw Reactie
Uw Reactie