• Inwoner
  • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Met een paspoort of identiteitskaart kunt u aantonen wie u bent. Met een identiteitskaart kunt u door bijna heel Europa reizen. Voor andere landen heeft u een paspoort nodig. Onder 'meer informatie' vindt u over welke landen dit gaat.

Vanaf 4 januari heeft uw nieuwe identiteitskaart een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Ga naar de website van DigiD voor meer informatie.

Spoedaanvraag

U kunt uw nieuwe paspoort of identiteitskaart na 5 werkdagen ophalen. Duurt dit te lang? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure. Neem hiervoor telefonisch contact met ons via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer), dan plannen wij met u een afspraak in de spoedagenda. Vraagt u de spoedprocedure vóór 14.00 uur aan, dan heeft u uw paspoort of identiteitskaart binnen 1 werkdag in uw bezit. Bij een spoedaanvraag horen extra kosten.

Gestolen of verloren?

Het is belangrijk dat u een vermist reisdocument zo snel mogelijk laat opnemen in de (inter)nationale registers als ‘ongeldig’. Zo voorkomt u fraude. Aangifte doen bij de politie is niet nodig. U kunt digitaal aan ons doorgeven dat uw reisdocument vermist is.

Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen? Dan moet u daarvoor nog wel een afspraak maken bij de Stadswinkel (zie 'formulieren').

Zakenpaspoort of tweede paspoort

U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u vaak naar het buitenland reist. Een zakenpaspoort heeft extra pagina's voor buitenlandse douanestempels en/of visa. Bezoekt u zakelijk of privé regelmatig verschillende landen? Soms veroorzaken stempels van bezochte landen in uw paspoort problemen bij de toelating in een ander land. Dan is een tweede paspoort een oplossing. Om een tweede paspoort aan te kunnen vragen, moet uw eerste paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Ook moet u kunnen aantonen dat u het tweede paspoort nodig heeft. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlands paspoort en een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Als u de Nederlandse Nationaliteit heeft en in het buitenland ingeschreven staat, moet u voor het aanvragen of verlengen van een reisdocument naar het Nederlandse consulaat of de Nederlandse ambassade in het land waar u ingeschreven staat.

Aanpak

Snel uw aanvraag voor een reisdocument in de Stadswinkel regelen? Dat kan als u alvast online uw aanvraag voor een reisdocument start, afspraak maakt en betaalt in 1 aanvraag. Ook als uw reisdocument kwijt of gestolen is. U heeft voor een online aanvraag uw DigiD nodig. Klik hiervoor op de button 'Online regelen met DigiD'. Let op! De persoon die inlogt met DigiD is ook de aanvrager. Wilt u bijvoorbeeld een reisdocument voor een minderjarig kind aanvragen? Dan dient de aanvraag gestart worden met de DigiD van het minderjarige kind.

Na uw online aanvraag komt u op afspraak naar de Stadswinkel. Daar levert u uw pasfoto in en laat u uw oude reisdocument zien. Een week later kunt u uw reisdocument ophalen.

Geen gebruik maken van de online aanvraag?

Een paspoort of identiteitskaart aanvragen kan alleen op afspraak. U kunt digitaal (zie 'formulieren') of telefonisch een afspraak maken bij de Stadswinkel. Ophalen kan zonder afspraak. Neem dan het ophaalbewijs mee dat u bij de aanvraag heeft gekregen.

U neemt mee naar de Stadswinkel:

U betaalt uw paspoort of identiteitskaart bij de aanvraag. Graag met PIN betalen.

Geldigheid paspoort en identiteitskaart

  • Paspoort of identiteitskaart voor volwassenen: 10 jaar
  • Paspoort of identiteitskaart voor jongeren tot 18 jaar: 5 jaar

Dit geldt voor documenten die zijn uitgegeven na 9 maart 2014. Is je paspoort of identiteitskaart voor deze datum uitgegeven, dan is deze 5 jaar geldig. 

Reisdocument kinderen

Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren. Het kind moet bij de afspraak persoonlijk aanwezig zijn. Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelf een identiteitskaart aanvragen. Kinderen onder de 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming van de ouder(s) met gezag nodig. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

  • Een ouder of voogd gaat mee naar de gemeente voor de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven (zie 'formulieren'). Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
  • Komt er geen ouder of voogd mee naar de gemeente? Dan moeten de ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Ze moeten beiden het formulier ondertekenen (zie 'formulieren'). Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.

Reist u met een kind naar het buitenland waarover u niet het gezag heeft? Op de website van Rijksoverheid (onder 'meer informatie') staat een formulier dat u kunt gebruiken om aan te tonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen.

Identificatieplicht kinderen onder 14 jaar

Er zijn 2 uitzonderingen: in de zorg en in het openbaar vervoer. In het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Let op: doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt of kan online aanvragen niet? Neem contact met ons op via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer). U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Pasfoto

Bezoekers van de Stadswinkel kunnen een pasfoto laten maken in de automaat. De kosten hiervan zijn € 7,-. De medewerkers in de Stadswinkel helpen niet bij het maken van de foto. Voor kinderen jonger dan 8 jaar adviseren we dan ook om de pasfoto te laten maken bij een fotograaf. De stoel van de automaat in de Stadswinkel is namelijk niet in hoogte verstelbaar.

Ook tijdens de lockdown mogen fotografen op gezette tijden of op afspraak open zijn voor het maken van noodzakelijke pasfoto's.

Heeft u vakantieplannen? Vergeet dan niet op tijd de geldigheid van uw reisdocumenten te controleren!

Online regelen met DigiD

Formulieren

Kosten

De kosten (tarief 2021) voor een paspoort zijn:

  • voor personen tot 18 jaar: €56,55;
  • voor personen van 18 jaar en ouder: €74,75;
  • zakenpaspoort of tweede paspoort: €74,75.

De kosten voor een Nederlandse identiteitskaart zijn:

  • voor personen tot 18 jaar: €32,90;
  • voor personen van 18 jaar en ouder: €64,-.

Wilt u met spoed een paspoort of identiteitskaart aanvragen? Dan betaalt u €50,90 extra. U betaalt dit bij uw aanvraag.

Termijn

Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart ophalen. Let op: feestdagen tellen niet mee als werkdagen. U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen.

Uw Reactie
Uw Reactie