• Home
 • Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer aanvragen

De meeste kinderen in Nederland kunnen zelfstandig naar school of worden door ouders gehaald of gebracht. Soms is dit niet mogelijk door ziekte of een handicap. Ouders of verzorgers kunnen dan een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer.

De regeling leerlingenvervoer is een vergoeding van de vervoerskosten van openbaar vervoer, fiets of eigen vervoer naar school óf door de gemeente verzorgd vervoer per taxi. U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente.

U vraagt de vergoeding ieder schooljaar opnieuw aan. Bent u te laat met het aanvragen van leerlingenvervoer? Dan kan de gemeente mogelijk de vergoeding of het vervoer niet regelen vóór het schooljaar begint. 

Voorwaarden

Uw kind moet voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer.

 • Uw kind woont in de gemeente Helmond
 • Uw kind heeft een structurele beperking. Dit is een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking die minstens drie maanden aanhoudt.
 • De afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school is meer dan 6 kilometer (afstandscriterium).
 • Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind. U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die dit soort onderwijs aanbiedt.
 • Er geldt geen afstandscriterium als uw kind vanwege zijn/haar beperking niet (onder begeleiding) in staat om met het openbaar vervoer/fiets te reizen.

Soorten leerlingenvervoer

Het uitgangspunt voor leerlingenvervoer is een fietsvergoeding of vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer. Er zijn 4 soorten (vergoedingen voor) leerlingenvervoer. De gemeente beoordeelt welke vervoerssoort passend is:

 1. Fietsvergoeding: de gemeente geeft een fietsvergoeding is € 0,09 per kilometer van en naar school.
 2. Openbaar vervoer: de gemeente geeft een vergoeding voor het openbaar vervoer. Kan uw kind, door leeftijd of beperking, niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen, dan worden ook de OV-kosten van een begeleider vergoed.
 3. Georganiseerd vervoer: de gemeente regelt dat uw kind met een taxi(bus) van en naar school wordt gebracht. Werkende ouders zijn geen reden voor toekenning van georganiseerd vervoer.
 4. Eigen vervoer: u krijgt een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind. De hoogte van de vergoeding is meestal gebaseerd op de kosten van het openbaar vervoer, de kilometervergoeding van de auto of de fiets.

Aanpak

U vraagt leerlingenvervoer digitaal aan via onderstaande knop 'online regelen'. Als u inlogt met DigiD, dan zijn uw gegevens al deels ingevuld. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl

U kunt het digitale formulier in alle gevallen gebruiken:

 • Als uw kind voor het eerst gebruik gaat maken van leerlingenvervoer.
 • Als uw kind al gebruik maakt van een vervoersvoorziening en hij of zij al op bezoek is geweest bij een medisch adviseur.
 • Als de leerling verhuist, naar een andere school gaat of er een andere verandering plaatsvindt.

Het is mogelijk dat u één of meerdere bijlagen moet aanleveren. Het is handig om deze gegevens vooraf te verzamelen en ze bij de hand te houden als u het aanvraagformulier invult:

 • Inkomensverklaring 2019, als uw gezamenlijke inkomen lager dan €27.450,- is en als uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt. U kunt deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543).
 • Schriftelijke verklaring waarin u verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare school die dichterbij is gelegen, dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij zijn gelegen.
 • Toelaatbaarheidsverklaring voor het (V)SO.

Let op: Op dit moment wordt het vervoer per taxi(bus) ingepland door de vervoerder. Wanneer wij nu een aanvraag ontvangen voor vervoer per taxi(bus), doen wij onze uiterste best, maar we kunnen niet garanderen dat de vervoersvoorziening ingaat op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Online regelen

Contact

Bij klachten kunt u contact opnemen met de vervoerder. Het leerlingenvervoer in Helmond wordt door Taxibedrijf Munckhof verzorgd. Taxibedrijf Munckhof bereikt u via 088 – 900 89 99. Heeft u structurele klachten over leerlingenvervoer? Neem dan contact op met ons op via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer).

Kosten

We rekenen een drempelbedrag wanneer uw gecorrigeerde verzamelinkomen hoger is dan € 27.450 (tarief 2022). Gaat uw kind naar een school in Helmond? De kosten zijn € 318 (tarief 2022) per leerling per schooljaar. Bij een school buiten Helmond rekent de gemeente € 523 (tarief 2022) per leerling per schooljaar.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Dit kan eventueel verlengd worden tot 12 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw Reactie
Uw Reactie