• Home
 • Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer aanvragen

De meeste kinderen in Nederland kunnen zelfstandig naar school of worden door ouders gehaald of gebracht. Soms is dit niet mogelijk door ziekte of een handicap. Ouders of verzorgers kunnen dan een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer.

De regeling leerlingenvervoer is een vergoeding van de vervoerskosten van openbaar vervoer, fiets of eigen vervoer naar school óf door de gemeente verzorgd vervoer per taxi. U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente.

U vraagt de vergoeding ieder schooljaar opnieuw aan, tenzij u een meerjarige beschikking heeft ontvangen die nog van kracht is in het nieuwe schooljaar. Bent u te laat met het aanvragen van leerlingenvervoer? Dan kan de gemeente mogelijk de vergoeding of het vervoer niet regelen vóór het schooljaar begint. 

Voorwaarden

Uw kind moet voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer.

 • Uw kind woont in de gemeente Helmond.
 • Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind.
 • De afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school is meer dan 6 kilometer (afstandscriterium).
 • Uw kind heeft een structurele beperking, waardoor hij/zij niet zelfstandig naar school kan reizen. Dit is een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking die minstens drie maanden aanhoudt. Er geldt geen afstandscriterium als uw kind vanwege zijn/haar structurele beperking niet in staat is om met het openbaar vervoer/met de fiets te reizen.
 • Voor het voorgezet (speciaal) onderwijs: uw kind kan door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruikmaken.

Soorten leerlingenvervoer

Het uitgangspunt voor leerlingenvervoer is een fietsvergoeding of vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer. Er zijn 4 soorten (vergoedingen voor) leerlingenvervoer. Wij beoordelen welke vervoerssoort passend is:

 1. Fietsvergoeding: wij kunnen een fietsvergoeding geven voor uw kind (en de begeleider).
 2. Openbaar vervoer: wij geven een vergoeding voor het openbaar vervoer. Kan uw kind, door leeftijd of beperking, niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen, dan worden ook de OV-kosten van een begeleider vergoed.
 3. Eigen vervoer: als u uw kind zelf brengt en haalt, dan kunt u een vergoeding voor eigen vervoer krijgen.
 4. Georganiseerd vervoer: wij regelen dat uw kind met een taxi(bus) van en naar school wordt gebracht. Werkende ouders zijn geen reden voor toekenning van georganiseerd vervoer.

Aanpak

U vraagt leerlingenvervoer digitaal aan via onderstaande knop 'online regelen'. Als u inlogt met DigiD, dan zijn uw gegevens al deels ingevuld. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl

U kunt het digitale formulier in alle gevallen gebruiken:

 • Als uw kind voor het eerst gebruik gaat maken van leerlingenvervoer.
 • Als uw kind al gebruikmaakt van leerlingenvervoer en u wilt een verlenging aanvragen. 
 • Bij een wijziging in het leerlingenvervoer, bijvoorbeeld als uw kind verhuist, naar een andere school gaat of er een andere verandering plaatsvindt.

Het is mogelijk dat u één of meerdere bijlagen moet aanleveren. Het is handig om deze gegevens vooraf te verzamelen en ze bij de hand te houden als u het aanvraagformulier invult:

 • Inkomensverklaring 2022, als uw gezamenlijke inkomen lager dan € 29.700,- is en als uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt. U kunt deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543).
 • Schriftelijke verklaring waarin u verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare school die dichterbij is gelegen, dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij zijn gelegen.
 • Toelaatbaarheidsverklaring voor het (V)SO.

Let op: Wilt u voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 een aanvraag doen voor leerlingenvervoer, maar heeft u deze aanvraag nog niet ingediend? Wij vragen u de aanvraag dan zo snel mogelijk in te dienen, uiterlijk voor 7 juni 2024. Als de aanvraag niet tijdig is ingediend, kan het leerlingenvervoer mogelijk niet starten op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Onze vervoerder hanteert een aannamestop van 29 juli tot en met 8 september 2024. Er worden dan tijdelijk geen nieuwe leerlingen aangemeld en geen wijzigingen doorgevoerd voor het vervoer.

Online regelen

Contact

Bij klachten kunt u contact opnemen met de vervoerder. Het leerlingenvervoer in Helmond wordt door Taxibedrijf Munckhof verzorgd. Taxibedrijf Munckhof bereikt u via 088 – 900 89 99. Heeft u structurele klachten over leerlingenvervoer? Neem dan contact op met ons op via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer).

Kosten

We rekenen een drempelbedrag wanneer uw gecorrigeerde verzamelinkomen hoger is dan € 29.700 (peildatum 2022). Gaat uw kind naar een school in Helmond? De kosten zijn € 318 per leerling per schooljaar. Bij een school buiten Helmond rekenen wij € 523 per leerling per schooljaar.

Termijn

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Dit kan eventueel verlengd worden tot 12 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw Reactie
Uw Reactie