• Inwoner
 • Leegstaand pand tijdelijk verhuren

Leegstaand pand tijdelijk verhuren

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar. Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • Het pand staat leeg.
 • U bent eigenaar of verhuurder van het pand.
 • Het gaat om:
  • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
  • een woning die te koop staat
  • een gebouw zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

Heeft u een woning te koop staan? Dan gelden er extra voorwaarden:

 • De woning is nog niet bewoond geweest (nieuwbouw).
 • Als de woning wel bewoond of gebruikt is:
  • de eigenaar heeft er zelf 12 maanden of langer in gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woning is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd

Gedurende 2 jaar kunt u de dubbele woonlasten fiscaal aftrekken. Bij verhuur is dit niet mogelijk. 

Aanpak

Download het juiste aanvraagformulier en vul deze volledig in. U kunt het formulier (inclusief vermelding van de huurprijs) versturen naar het college van burgemeester en wethouders via onderstaand postadres.

Zo vraagt u een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
Online regelen

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Romonesco via onderstaande adresgegevens.

Bij voorkeur per email: m.romonesco@helmond.nl

Gemeente Helmond

T.a.v. mevrouw M. Romonesco

Postbus 950

5700 AZ Helmond

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum tel. 14 0492

Indien het om een lopende aanvraag gaat raden wij u aan om het zaaknummer bij de hand te hebben.

Kosten

De aanvraag van een vergunning voor tijdelijke verhuur kost €55,80 (tarief 2024).

Termijn

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 4 weken. 

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Adressen

Afdeling Bouwen en Wonen Weg op den Heuvel 35 Postbus 950 5700 AZ Helmond Afdeling Bouwen en Wonen
Uw Reactie
Uw Reactie