• Inwoner
  • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Als u een handicap heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw woning. De gehandicaptenparkeerplaats is voor een voertuig waarover u beschikking heeft. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen voor binnen of buiten een betaald parkeerzone. U vraagt de parkeerplaats aan bij de gemeente.

Voorwaarden

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als:

  • U bent ingeschreven op het adres waarvoor de aanvraag gedaan wordt
  • Het voertuig op uw naam staat of op naam van uw partner (het voertuig is in eigendom of wordt geleased)
  • U het voertuig zelf bestuurt
  • U geen eigen parkeerplaats (bijvoorbeeld een oprit of garage) heeft
  • U in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder (GPK-B). Deze kaart dient nog ten minste 6 maanden geldig te zijn. Onder het kopje ‘gerelateerde producten’ kunt u vinden hoe u een gehandicaptenparkeerkaart aan kunt vragen
  • U in het bezit van een parkeervergunning bent, als u in een parkeergebied woont voor vergunninghouders
  • De parkeerdruk in de omgeving van de woning zo groot is dat u de auto regelmatig op meer dan 100 meter van de woning moet parkeren
  • U geen parkeerplek heeft die u bij uw woning hoort of u heeft geen mogelijkheid om een bij uw woning horende parkeerplek te huren of te kopen.

Let op: gaat u verhuizen? Dan vervalt uw gehandicaptenparkeerplaats. Indien u op uw nieuwe adres gebruik wilt maken van een gehandicaptenparkeerplaats, dan dient u een nieuwe aanvraag in te dienen. Het is mogelijk dat u op uw nieuwe adres geen gehandicaptenparkeerplaats toegewezen krijgt.

Aanpak

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen met uw DigiD. U kunt de aanvraag indienen via onderstaande knop ‘online regelen met DigiD’.

Wijzigen

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats en wilt u het kenteken wijzigen, omdat u de beschikking krijgt over een nieuw voertuig? Zorg dan dat u op tijd uw nieuwe kenteken doorgeeft aan ons. U kunt uw wijziging doorgeven via de onderstaande knop ‘online regelen met DigiD’.

Verhuizen

Gaat u verhuizen en wilt u bij uw nieuwe woning in Helmond ook een gehandicaptenparkeerplaats? Dan moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen. U kunt deze aanvraag indienen via onderstaande knop ‘online regelen met DigiD’.

Online regelen met DigiD

Contact

Heeft u vragen over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 0492 of mailen naar gemeente@helmond.nl. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? De formulierenbrigade van de LEVgroep kan u helpen op afspraak. Ga hiervoor naar de website van de LEVgroep.

Kosten

De kosten van de gehandicaptenparkeerplaats zijn €206,- (tarief 2021). Indien u een ander kenteken wilt koppelen aan de gehandicaptenparkeerplaats, dan betaalt u €48,90 aan extra kosten voor het vervangen van het onderbord.

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u vergoeding aanvragen voor 100% van de kosten. Ga hier naar de pagina ‘Bijzondere bijstand aanvragen’.

Binnen een gebied waar betaald parkeren geldt, komen de maandelijkse kosten van een parkeervergunning erbij. U vindt hier meer informatie over op de pagina 'Parkeervergunning, aanvraag'.

 

Termijn

We nemen uw aanvraag in behandeling als u voldoet aan de genoemde voorwaarden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie