• Home
 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct aan ons door. U moet zowel de verkeerde gegevens als de juiste gegevens kunnen bewijzen. Gaat de gemeente akkoord, dan worden de gegevens ingevoerd.

Heeft u een geadopteerd kind dat jonger is dan 16 jaar? Of bent u zelf geadopteerd? U kunt dan gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen als het om gegevens van vóór de adoptie gaat. Dit is ook mogelijk met de gegevens van vóór geslachtsverandering.

We adviseren om van tevoren telefonisch contact met ons op te nemen. Door de wijzigingen moet u namelijk misschien uw geboorte- of huwelijksregister wijzigen of opnieuw uw paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Voorwaarden

Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

De voorwaarden voor het veranderen of weghalen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn:

 • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
 • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of de geslachtswijziging.
 • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond.
 • U bent 16 jaar of ouder.

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan kan uw ouder, voogd of verzorger het verzoek doen als het gaat om geslachtswijziging.
Bent u zelf geadopteerd? Dan mogen uw adoptieouders uw gegevens niet laten weghalen. Dat mag u alleen zelf doen, vanaf uw 16e jaar.

Aanpak

U maakt via onderstaande knop 'online regelen' een afspraak voor het Huis voor de Stad.

Zo geeft u een wijziging van foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP) door:

 • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
  • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

Zo vraagt u een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging aan:

 • U dient een schriftelijke aanvraag in bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.
 • Met uw aanvraag stuurt u mee:
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijzen van de juiste gegevens
  • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige

Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

Aktes en bewijsstukken uit een land binnen de Europese Unie:

 • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.
 • Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben.

Aktes en bewijsstukken uit een land buiten de Europese Unie:

 • Als de aktes of bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.

Online regelen

Termijn

De gemeente beslist binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken.

Duurt deze termijn te lang? Bijvoorbeeld omdat u boetes krijgt door de foute gegevens? Vraag hulp bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.

Bezwaar en beroep

U ontvangt schriftelijk ons besluit over uw aanvraag.

Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kan de gemeente uw gegevens niet corrigeren? Doe een melding bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie