• Inwoner
 • Geslacht op geboorteakte wijzigen

Geslacht op geboorteakte wijzigen

Op uw geboorteakte staat uw geslacht vermeld. Transgenders kunnen het geslacht op hun geboorteakte veranderen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U geeft meteen door welke voornaam u voortaan wilt gebruiken. Bent u geboren in het buitenland? Dan gaat u naar de gemeente Den Haag.

Na de wijziging van uw geboorteakte: 

 • kunt u nieuwe reisdocumenten en een nieuw rijbewijs aanvragen
 • staat de aanpassing in diverse administraties van de overheid
 • krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen. U kunt met de gemeente een termijn afspreken voor het versturen van dit bericht.

Let op: na de geslachtswijziging op de geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP) zijn uw reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) ongeldig geworden. Vraag daarom zo snel mogelijk nieuwe reisdocumenten aan in uw woongemeente. De kosten hiervan betaalt u zelf.

Voorwaarden

De voorwaarden om uw geslacht op de geboorteakte te wijzigen zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel.
 • U heeft een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden). Of een uitspraak van de rechter als u een X wilt.

Aanpak

Zo wijzigt u het geslacht op uw geboorteakte:

 • Neem contact op met de gemeente waar u bent geboren.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden), of
  • een uitspraak van de rechter als u een X wilt 

Bent u geboren in het buitenland? Dan neemt u contact op met de gemeente Den Haag.

U komt persoonlijk naar het Huis voor de Stad voor de geslachtswijziging op uw geboorteakte. Maak hiervoor een afspraak via onderstaande knop 'online regelen'.

Online regelen

Termijn

Woont u in Helmond? Dan verwerken we het nieuwe geslacht en de eventuele nieuwe voornaam of voornamen direct in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Helmond.

Woont u niet in de gemeente Helmond? Dan geven we de geslachtswijziging en eventuele voornaamswijziging aan uw woongemeente door. Uw woongemeente neemt dan het nieuwe geslacht en eventuele nieuwe voornaam of voornamen op in de BRP. Dit duurt 1 tot 2 weken.

Uw Reactie
Uw Reactie