• Ondernemer
  • Bodemsanering op bedrijfsterreinen, subsidie

Bodemsanering op bedrijfsterreinen, subsidie

Eigenaren of erfpachters van verontreinigde bedrijfsterreinen zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van bodemsanering, ook als zij de bodem niet zelf verontreinigd hebben.

U kunt in bepaalde gevallen subsidie krijgen voor bodemsanering op bedrijfsterreinen. Het verontreinigde bedrijfsterrein moet dan in ieder geval vóór 1 januari 2008 zijn aangemeld bij de gemeente. Deze subsidieregeling staat bekend als de ‘Bedrijvenregeling’.

U vindt meer informatie over de subsidie en de voorwaarden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Voorwaarden

  • Of en hoeveel subsidie u krijgt, hangt onder meer af van het moment van verontreiniging, de betrokkenheid van de eigenaar of erfpachter bij de veroorzaking en het moment waarop het terrein is gekocht.
  • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de bodemsaneringskosten.
  • Het gaat om ernstige bodemverontreiniging die een onaanvaardbaar risico oplevert, of de aanleiding van sanering is voorgenomen activiteit in de verontreinigde bodem, zoals uitbreiding van de bebouwing.

Aanpak

U moet de subsidie aanvragen voordat u start met de sanering. De subsidie wordt uitgekeerd na afronding van de sanering.

U kunt een formulier downloaden voor een subsidieaanvraag voorafgaand aan de sanering, of een formulier voor subsidievaststelling na afloop van de sanering. Het inleveradres staat vermeld op het formulier.

Formulieren

Termijn

We nemen binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag voor subsidieverlening of subsidievaststelling.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie