• Inwoner
  • Andere achternaam gebruiken

Andere achternaam gebruiken

U kunt bij de gemeente aangeven dat u een andere achternaam wilt gaan gebruiken. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam. Uw geboortenaam verandert dus niet als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

De gemeente en andere organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs).

Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen uit 4 namen waarmee u wordt aangeschreven:

  • J. Jansen
  • J. de Wit
  • J. de Wit-Jansen
  • J. Jansen-de Wit

Voorwaarden

U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen, als u:

  • bent getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • bent gescheiden
  • weduwe of weduwnaar bent geworden

Het maakt niet uit of u man of vrouw bent.

Aanpak

Via onderstaande knop 'online regelen met DigiD' doet u digitaal een verzoek om aanduiding naamgebruik. U kunt ook een afspraak maken in het Huis voor de Stad.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan kiest u het naamgebruik tijdens de (huwelijks)aangifte.

Online regelen

Termijn

De gemeente moet binnen 4 weken beslissen. De gemeente maakt de beslissing schriftelijk bekend.

Naamswijziging

Wilt u uw achternaam of die van uw kinderen veranderen? Dit gaat via het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Meer informatie over de voorwaarden en hoe het werkt vindt u op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Uw Reactie
Uw Reactie