• Inwoner
 • Aangifte doen van overlijden

Aangifte doen van overlijden

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit geldt ook voor een doodgeboren kindje. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. 

Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn, dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade of het consulaat kunnen u helpen. U kunt ook bellen naar +31 247 247 247 (lokaal tarief) of twitteren met het 24/7 BZ Contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Aanpak

Via onderstaande knop 'online regelen' doet u aangifte via eHerkenning. Beschikt u niet over eHerkenning, dan kunt u ook een afspraak maken in de Stadswinkel. Hiervoor kunt u op maandag terecht tussen 12.00 uur en 14.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur.

Zo doet u aangifte van overlijden:

 • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.
 • U heeft de volgende gegevens nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
  • als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter
  • als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

 • heeft de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld? Dan is een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig. Hieruit moet blijken dat de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld.

Meld het overlijden vervolgens ook bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben van de Nederlandse ambassade of het consulaat uit het betreffende land. Dit geeft aan dat het document echt is. U leest meer hierover op de website van Rijksoverheid (onder 'meer informatie').

Digitale aangifte van overlijden of lijkvinding

Bent u een uitvaartondernemer? En heeft u e-herkenning?

Dan kunt u aangifte doen via ons digitale loket (zie hieronder bij: Online regelen). Voorwaarde is dan wel dat de gegevens van uw uitvaartonderneming zijn opgenomen in de stamtabel van onze applicatie.

Is dat nog niet het geval? Dan krijgt u een foutmelding. Neem dan contact met ons op, zodat we de gegevens van uw onderneming kunnen opnemen in de stamtabel.

Geef uw mobiele nummer door

Wij maken gebruik van Zorgmail/Veilig e-mailen. Om deze e-mail te kunnen openen, sturen wij u een code toe per sms. Deze sms kan alleen naar een mobiele telefoon worden gestuurd. Niet naar een vast telefoonnummer. Wij vragen u dan ook vriendelijk om bij de online aangifte een 06-nummer in te vullen.

Bent u een uitvaartondernemer? En kunt u nog geen digitale aangifte doen van overlijden of lijkvinding?

Dan moet u eerst een aanvraag doen bij een provider (zoals bijv. KPN) om de dienst e-herkenning aan te vragen. Dat moet uw bedrijf zelf regelen.

Om uw uitvaartonderneming op te kunnen nemen in de stamtabel van onze applicatie, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Het burgerservicenummer (BSN) en de voornamen en achternaam van de persoon die aangifte doet namens de uitvaartondernemer;
 • De naam van uw uitvaartonderneming;
 • Het e-mailadres waarop de aangever te bereiken is;
 • Het 06-nummer waarop de aangever te bereiken is;
 • Het KVK-nummer van uw uitvaartonderneming.

Nadat wij de gegevens opgenomen hebben, kunt u vrijwel direct daarna digitaal aangifte doen (zie hieronder bij: Online regelen).

Online regelen

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost €14,30 (tarief 2022). U betaalt dit bij uw aanvraag. Pinnen, ja graag!

Voor uitstel tot begraven of crematie betaalt u €24,10. (tarief 2022).

Veel gestelde vragen

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

Uw Reactie
Uw Reactie