Vrijwilligersverzekering

De gemeente Helmond heeft vrijwilligers en mantelzorgers hoog in het vaandel staan. Wij hechten veel waarde aan iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen. Wij vinden het vervelend als er dan onverhoopt en onbedoeld schade ontstaat bij de uitvoering van deze werkzaamheden.

Daarom hebben wij per 1 januari 2017 via Centraal Beheer de VNG-Vrijwilligerspolis met uitgebreide dekking afgesloten. Hierop kan gratis een beroep worden gedaan. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij u naar de ‘brochure vrijwilligersverzekering’ en de ‘voorwaarden vrijwilligersverzekering’.

Let op: deze verzekering is een aanvulling op uw eigen verzekering. Uw eigen verzekering gaat altijd voor. Dit noemen we een secundaire dekking. Deze secundaire dekking geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.

Kunt u de documenten op deze pagina niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen.

Aanpak

Heeft u schade geleden die u niet (volledig) via een andere verzekering vergoed krijgt? Vult u dan het digitaal schade aangifteformulier volledig in (zie 'formulieren'). U kunt dit mailen naar verzekeringen@helmond.nl. Wij nemen uw claim dan in behandeling.

Formulieren

Uw Reactie
Uw Reactie