• Home
 • Melding openbare ruimte

Melding openbare ruimte (MOR)

U kunt een melding doen bij de gemeente wanneer er schade is aan wegen, stoepen of groenvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een rioolverstopping en defecte straatverlichting. U kunt hier ook overlast of klachten over grof huisvuil of ongedierte melden.

U kunt bijvoorbeeld een melding doen over:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • stoplichten
 • ongedierte
 • verkeersborden en -tekens
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen

Aanpak

U doet uw melding digitaal via onderstaande knop 'online regelen'. Vermeld in het digitale formulier:

 • een duidelijke omschrijving van de schade of de overlast
 • uw contactgegevens

Uw naam en adresgegevens worden niet automatisch ingevuld. Als u uw contactgegevens invult, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw melding.

Het kan zijn dat de wijkopzichter of ambtenaar contact met u opneemt voor meer informatie.

Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • eventuele foto’s of tekeningen
Online regelen

Termijn

Soms kan de wijkopzichter uw melding zelf oplossen. De afhandeling duurt langer wanneer er een gespecialiseerd bedrijf moet worden ingeschakeld.

Wetgeving

Veel gestelde vragen

Gerelateerde producten