• Home
 • Melding openbare ruimte

Melding openbare ruimte

U kunt een melding doen bij de gemeente wanneer er schade is aan wegen, stoepen of groenvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een rioolverstopping en defecte straatverlichting. U kunt hier ook overlast of klachten over grof huisvuil of ongedierte melden. U dient de melding digitaal in via onderstaande button.

U kunt in het online meldformulier een klacht indienen over:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • stoplichten
 • ongedierte
 • verkeersborden en -tekens
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen

Let op: Dit meldformulier is niet bedoeld voor klachten over de gemeente. Bent u ontevreden over de manier waarop de gemeente of een ambtenaar u heeft behandeld? Of heeft u een klacht over de behandeling van uw aanvraag, melding of bezwaar? Kijk dan bij het gerelateerde product ‘Klacht over de gemeente indienen’ onderaan de pagina.

Online aanvragen

Aanpak

U doet uw melding digitaal via de button hierboven. Vermeld in het digitale formulier:

 • een duidelijke omschrijving van de schade of de overlast
 • uw contactgegevens

Uw naam en adresgegevens worden niet automatisch ingevuld. Als u uw contactgegevens invult, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw melding. U kunt ook telefonisch uw melding doorgeven bij de Stadswinkel.

Het kan zijn dat de wijkopzichter of ambtenaar contact met u opneemt voor meer informatie.

Termijn

Soms kan de wijkopzichter uw melding zelf oplossen. De afhandeling duurt langer wanneer er een gespecialiseerd bedrijf moet worden ingeschakeld.

Wetgeving

Veel gestelde vragen

U kunt meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Ook kunt u hier klachten melden. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen dat de verlichting aan of uit is.

Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

Gerelateerde producten