• Home
  • Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap. Soms is leerlingenvervoer mogelijk omdat de school te ver weg ligt.

De vergoeding leerlingenvervoer is een vergoeding van de vervoerskosten van openbaar vervoer/fiets naar school óf door de gemeente verzorgd vervoer per taxi. U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente.

Formulieren

Voorwaarden

Uw kind:

  • woont in de gemeente Helmond.
  • kan door een handicap of de afstand niet zelf van en naar school reizen.
  • kan vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar de (basis)school (SBO of SO) of voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) gaan en kan niet door u naar school gebracht worden.
  • gaat naar een school die meer dan 6 kilometer van het woonadres ligt. Er is geen afstandscriterium voor kinderen met een handicap die niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer of fiets naar school kunnen reizen.
  • gaat naar een school die voor de leerling de dichtstbijzijnde toegankelijke school is.

Gaat uw kind naar het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs? Dan komt hij of zij niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Dit geldt niet als uw kind door een handicap niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen.

Aanpak

Let op: u vraagt de vergoeding ieder schooljaar opnieuw aan. Bent u te laat met het aanvragen van leerlingenvervoer? Dan kunnen wij mogelijk de vergoeding of het vervoer niet regelen vóór het schooljaar begint.

U vraagt leerlingenvervoer voor het schooljaar 2017-2018 schriftelijk aan via één van de bovenstaande aanvraagformulieren. U kunt het ingevulde formulier en eventuele bijlagen mailen naar gemeente@helmond.nl of versturen naar onderstaand postadres.

U vult het algemene aanvraagformulier in als uw kind voor het eerst gebruik gaat maken van leerlingenvervoer.

Maakt uw kind al gebruik van een vervoersvoorziening en is hij of zij al op bezoek geweest bij een medisch adviseur? Gebruik dan het verkorte aanvraagformulier.

Als uw kind verhuist, naar een andere school gaat of er een verandering is in het vervoer, vul dan het wijzigingsformulier in.

Contact

Bij klachten kunt u contact opnemen met de vervoerder. Heeft u structurele klachten over leerlingenvervoer? Neem dan contact op met de gemeente.

Kosten

De gemeente vraagt een eigen bijdrage wanneer uw gecorrigeerde verzamelinkomen hoger is dan € 25.200. Gaat uw kind naar een school in Helmond? De kosten zijn €313,- per leerling per schooljaar. Bij een school buiten Helmond rekent de gemeente €515,- per leerling per schooljaar.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Dit kan eventueel verlengd worden tot 12 weken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Afdeling Leerlingenvervoer Antwoordnummer 102 5700 VB Helmond Afdeling Leerlingenvervoer