• Home
 • Klacht over de gemeente indienen

Klacht over de gemeente indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Of u bent niet tevreden over de afhandeling van uw aanvraag, melding of bezwaar. U kunt dan een klacht indienen. Via onderstaande button vult u een online meldingsformulier in. Schriftelijk uw klacht indienen kan ook.

Dit formulier is niet bedoeld om bezwaren in te dienen of voor klachten over de openbare ruimte.

Bent u het niet eens met een besluit of beschikking van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen? Dan kunt u bezwaar indienen. U leest meer bij het gerelateerde product ‘Bezwaarschrift indienen’ onderaan de pagina.

Wilt u problemen in de openbare ruimte melden, bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, defecte straatverlichting of niet opgehaald huisafval? Kijk dan bij het gerelateerde product ‘Melding openbare ruimte’. 

Online aanvragen

Aanpak

U dient een klacht in via het digitale klachtenformulier. Een schriftelijke klacht stuurt u naar onderstaand adres.

Vermeld in uw schriftelijke klacht:

 • Uw naam en adres
 • De datum
 • Een omschrijving de gebeurtenis of uw klacht
 • De datum van de gebeurtenis
 • De reden van ontevredenheid

De klachtencoördinator controleert de afhandeling van uw klacht. Uw klacht wordt behandeld door de (team)manager van de afdeling waarop uw klacht betrekking heeft.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Termijn

U ontvangt binnen 6 weken bericht. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht kunt u de Nationale Ombudsman om een oordeel vragen.

Adressen

Afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning Postbus 950 5700 AZ Helmond Afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning

Gerelateerde producten